DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >

Browsing by Author Дідора, В. Г.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 7 to 26 of 63
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Біологічна активність ґрунту залежно від альтернативної системи удобрення в короткоротаційних сівозмінахДідора, В. Г.; Didora, V; Тишковський, В. В.; Tyshkovsky, V.
2008Біологічна мацерація льоносоломиДідора, В. Г.; Didora, V.; Деребон, І. Ю.; Derebon, I.; Саюк, О. А.; Sayuk, O.
2013Влияние микробного препарата полимиксобактерин на производительность льна-долгунцаДидора, В. Г.; Дідора, В. Г.; Didora, V.; Вьюнцов, С. Н.; В'юнцов, С. М.; Vjuntsov, S.
2018Вплив елементів органічної технології вирощування на продуктивність сої в умовах Полісся УкраїниДідора, В. Г.; Didora, V.; Дидора, В. Г.; Деребон, І. Ю.; Derebon, I.; Деребон, И. Ю.; Бондар, О. Є.; Bondar, O.; Бондар, О. Е.; Власюк, М. В.; Vlasiuk, M.
2010Вплив елементів технології на показники якості льону олійногоДідора, В. Г.; Didora, V.; Рибак, М. Ф.; Rybak, M.; Шваб, С. Б.; Shwab, S.
2008Вплив комплексного добрива Кристалон та стимулятора росту Альбіт на урожайність та якість льону-довгунцяДідора, В. Г.; Didora, V.; В'юнцов, С. М.; Vyuntsov, S.
2013Вплив мікробного препарату поліміксобактерин на продуктивність льону-довгунцяДідора, В. Г.; В'юнцов, С. М.; Vyuntsov, S.
2013Вплив норм висіву та мінерального живлення на продуктивність сортів льону олійного в Поліссі УкраїниДідора, В. Г.; Шеремет, Ю. В.; Sheremet, Yu.
2011Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність льону-довгунцяДідора, В. Г.; Didora, V.; Суханюк, Н. О.; Suhaniyk, N.
2011Вплив сидерату і способів основного обробітку ґрунту на об’ємну масу та водоспоживання посівів картопліГудзь, В. П.; Gudz, V.; Міщенко, Ю. Г.; Mishchenko, Yu.; Прасол, В. І.; Prasol, V.; Муха, Л. В.; Mukha, L.; Дідора, В. Г.; Didora, V.; Кропивницький, Р. Б.; Kropyvnytskyi, R.
2008Вплив стимулятора росту Альбіт на продуктивність льону-довгунцяДідора, В. Г.; Didora, V.; В'юнцов, С. М.; Vjuntsov, S.
2009Густота стеблестою і маса стебел льону-довгунця як середовище використання льонозбиральних комбайнівЛімонт, А. С.; Limont, A.; Дідора, В. Г.; Didora, V.
2000Добова періодичність росту льону-довгунця в залежності від обробітку ґрунтуДідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Чернілевський, М. С.; Чернилевский, H. C.; Chernilevskyi, M.; Кунанець, А. М.; Кунанец, А. М.; Kunanets, A.
2010Екологічні проблеми землеробстваГудзь, В. П.; Gudz, V.; Рибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, M.; Тимошенко, М. М.; Tymoshenko, M.; Малиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovskyi, A.; Дідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Танчик, С. П.; Tanchik, S.; Шувар, І. А.; Шувар, И. А.; Shuvar, I.; Ермантраут, Е. Р.; Еrmantraut, E.; Бойко, П. І.; Бойко, П. И.; Boiko, P.; Забалуєв, В. О.; Забалуев, В. О.; Zabaluyev, V.; Рихлівський, І. П.; Рыхливский, И. П.; Ryhlivskyi, I.; Кротінов, О. П.; Кротинов, О. П.; Krotinov, O.; Міщенко, Ю. Г.; Мищенко, Ю. Г.; Mishchenko, Yu.; Рожко, В. М.; Rozhko, V.; Дудченко, В. М.; Dudchenko, V.; Карпенко, О. Ю.; Karpenko, O.; Іванюк, М. Ф.; Иванюк, М. Ф.; Ivanyuk, М.; Дейсан, М. М.; Deysan, M.; Дикий, В. А.; Dykyi, V.
2015Ефективність симбіотичної діяльності посівів сої в умовах Полісся УкраїниДідора, В. Г.; Didora, V.; Ступніцька, О. С.; Stupnitska, O.; Дідора, Л. Д.; Didora, L.
2008ЛьонарствоДідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Малиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malinowski, A.; Дереча, О. А.; Дереча, А. А.; Derecha, O.; Рибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, M.; Деребон, І. Ю.; Деребон, И. Ю.; Derebon, I.; В'юнцов, С. М.; Вьюнцов, С. Н.; Vyuncov, S.
2013Методика наукових досліджень в агрономіїДідора, В. Г.; Didora, V.; Смаглій, О. Ф.; Smaglij, О.; Ермантраут, Е. Р.; Еrmantraut, E.; Гудзь, В. П.; Gudz, V.; Мойсеєнко, В. В.; Moyseenko, V.; Манько, Ю. П.; Man’ко, Yu.; Трофименко, П. І.; Trofymenko, P.; Саюк, О. А.; Sayuk, О.; Деребон, І. Ю.; Derebon, I.; Храпійчук, П. П.; Khrapiychuk, P.
2008Основи землеробстваСмаглій, О. Ф.; Смаглий, О. Ф.; Smaglij, О.; Рибак, М. Ф.; Рыбак, Н. Ф.; Rybak, M.; Данкевич, Є. М.; Данкевич, Э. М.; Dankevich, Je.; Ворона, Л. І.; Ворона, Л. И.; Vorona, L.; Радько, В. Г.; Rad`ko, V.; Дема, В. М.; Dema, V.; Шудренко, І. В.; Шудренко, И. В.; Shudrenko, I.; Талько, С. М.; Tal`ko, S.; Кривіч, Н. Я.; Кривич, Н. Я.; Krivich, N.; Журавель, С. В.; Zhuravel, S.; Трембіцький, В. А.; Трембицкий, В. А.; Trembisc`kyj, V.; Дереча, О. А.; Derecha, O.; Радько, В. Г.; Radko, V.; Тимощук, Т. М.; Tymoschuk, T.; Рябчук, П. О.; Ryabchuk, P.; Гудзь, В. П.; Gudz, V.; Кравчук, М. М.; Kravchuk, M.; Бовсунівський, A. M.; Бовсуновський, A. M.; Bovsunivs`kyj, A.; Матвійчук, Б. В.; Матвийчук, Б. В.; Matvijchuk, B.; Храпійчук, П. П.; Храпийчук, П. П.; Hrapijchuk, P.; Романишин, О. Ю.; Romanishyn, O.; Муляр, О. Д.; Mulyar, O.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. М.; Kuharesc, S.; Дідора, В. Г.; Дидора, В. Г.; Didora, V.; Майстер, А. А.; Majster, A.; Деребон, І. Ю.; Деребон, И. Ю.; Derebon, I.
2016Особливості вирощування сої на ясно-сірих ґрунтах ПоліссяДідора, В. Г.; Didora, V.; Дидора, В. Г.; Деребон, І. Ю.; Derebon, І.; Деребон, И. Ю.; Саврасих, Л. Д.; Savrasih, L.; Саврасых, Л. Д.
2000Особливості обробітку осушених грунтів під льон-довгунецьДідора, В. Г.; Didora, V.
Showing results 7 to 26 of 63
< previous   next >

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University