DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10012

Название: Особливості дії бактеріальної інфекції від Enterobacter nimipressuralis на Betula pendula Roth.
Другие названия: Features of the action of a bacterial infection from Enterobacter nimipressuralis on Betula pendula Roth.
Особенности действия бактериальной инфекции от Enterobacter nimipressuralis на Betula pendula Roth.
Авторы: Бацюн, Є. М.
Batsun, Ye.
Бацун, Е. М.
Швець, М. В.
Shvets, M.
Швец, М. В.
Ключевые слова: Enterobacter nimipressuralis
Betula pendula
всихання
dieback
усыхание
бактеріальна водянка
bacterial dropsy
бактериальная водянка
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Бацюн Є. М. Особливості дії бактеріальної інфекції від Enterobacter nimipressuralis на Betula pendula Roth. / Є. М. Бацюн, М. В. Швець // Лісівнича освіта і наука у контексті сучасних викликів лісової галузі : матеріали наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 жовт. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 32–34.
Аннотация: Останніми роками на території Полісся, зокрема і Житомирського, спостерігаються сезони посух: літо щороку стає сухішим і жаркішим, зима тепліша з практичною відсутністю снігового покриву. Це явище прямопропорційно відображується на порушенні гідрологічного балансу з запуском різноманітних патологічних процесів. У насадженнях за участю Betula pendula наразі масово виявляються ознаки бактеріального захворювання беріз. Зламані берези свідчать про те, що всихання відбувається з різною інтенсивністю протягом одного чи кількох років. Деревина у всіх уражених рослин у нижній частині стовбурів є свіжою або навіть мокрою із характерним різким запахом. Збудник бактеріозу – фітопатогенна бактерія Enterobacter nimipressuralis є цілком агресивною, токсичною і вірулентною. Проникнення її в рослину відбувається через сочевички, морозобійні тріщини та інші пошкодження на стовбурі.
In recent years, in the territory of Polissya, including Zhytomyr, there have been drought seasons: the summer becomes drier and hotter each year, and the winter is warmer with virtually no snow cover. This phenomenon is directly reflected in the violation of the hydrological balance with the initiation of various pathological processes. In stands with the participation of Betula pendula, signs of a bacterial disease of birch trees are manifested in large quantities. Broken birches indicate that dieback occurs with different intensities over one or several years. The wood in all affected plants in the lower part of the trunks is fresh or even wet with a characteristic pungent odor. The causative agent of bacteriosis is the phytopathogenic bacterium Enterobacter nimipressuralis, which is quite aggressive, toxic and virulent. Its penetration into the plant occurs through lentils, frost cracks and other injuries on the trunk.
В последние годы на территории Полесья, в том числе и Житомирского, наблюдаются сезоны засухи: лето с каждым годом становится суше и жарче, зима теплая с практическим отсутствием снежного покрова. Это явление прямо пропорционально отражается на нарушении гидрологического баланса с запуском различных патологических процессов. В насаждениях с участием Betula pendula массово проявляются признаки бактериального заболевания берез. Сломанные березы свидетельствуют о том, что усыхание происходит с разной интенсивностью в течение одного или нескольких лет. Древесина во всех пораженных растениях в нижней части стволов является свежей или даже мокрой с характерным резким запахом. Возбудитель бактериоза – фитопатогенная бактерия Enterobacter nimipressuralis вполне агрессивная, токсическая и вирулентная. Проникновение ее в растение происходит через чечевички, морозобойные трещины и другие повреждения на стволе.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10012
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lisivnycha_osvita_2019_32-34.pdf390,3 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU