DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10232

Название: Роль територіальних громад у реалізації та захисті прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти
Другие названия: The role of territorial communities in the implementation and protection of human rights belonging to the LGBT community
Роль территориальных общин в реализации и защите прав человека, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу
Авторы: Батанов, О. В.
Batanov, O.
Ключевые слова: демократичний лад
democratic system
демократический строй
глобалізація
globalization
глобализация
глобалістичний дискурс
globalist discourse
глобалистический дискурс
Рада Європи
Council of Europe
Совет Европы
ЛГБТ-спільноти
LGBT community
ЛГБТ-сообщества
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирській національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Батанов О. В. Роль територіальних громад у реалізації та захисті прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти / О. В. Батанов // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.). – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 36 – 42.
Аннотация: Визнання наприкінці XX - початку XXI ст. ст. на міжнародному рівні місцевого самоврядування як основи будь-якого демократичного ладу, з одного боку, значною мірою посилило тенденцію глобалізації доктрини місцевого самоврядування та муніципального права, яка особливо рельєфно спостерігається у сучасних євроінтеграційних процесах, та, з іншого боку, вкотре засвідчило той факт, що більшість прав людини реалізується та, переважною мірою, захищається на муніципальному рівні, переконливо підтверджуючи вірність одного з девізів Дня Землі - «Мисли глобально, дій локально!».
Recognition at the end of XX - beginning of the XXI century. Art. on the international level of local self-government as the basis of any democratic system, on the one hand, has greatly aggravated the trend of globalization of the doctrine of local self-government and municipal law, which is particularly evident in modern European integration processes, on the other hand, it has once again shown the fact that most human rights are being implemented and, to a large extent, protected at the municipal level, convincingly confirming the loyalty of one of the slogans of Earth Day - "Thinking globally, acting locally!".
Признание в конце XX - начале XXI в. ст. на международном уровне местного самоуправления как основы любого демократического строя, с одной стороны, в значительной степени усилило тенденцию глобализации доктрины местного самоуправления и муниципального права, которая особенно рельефно наблюдается в современных евроинтеграционных процессах, и, с другой стороны, раз показало тот факт, что большинство прав человека реализуется и, подавляющим мере, защищается на муниципальном уровне, убедительно подтверждая верность одного из девизов Дня Земли - «Мысли глобально, действуй локально!».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10232
ISBN: 978-617-7703-13-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій
Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PTYP_2018_36-42.pdf91,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU