DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
211 – Ветеринарна медицина >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10505

Название: Гіпофункція яєчників у корів: етіопатогенез, діагностика
Другие названия: Ovarian hypofunction in cows: etiopathogenesis, diagnosis
Авторы: Ященко, В. С.
Yashchenko, V.
Ключевые слова: корови
cows
гіпофункція яєчників
ovarian hypofunction
вік
age
молочна продуктивність
milk productivity
інволюція
involution
профілактика
prevention
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ященко В. С. Гіпофункція яєчників у корів: етіопатогенез, діагностика : кваліфікаційна робота : спец. 211 «Ветеринарна медицина» / ЖНАЕУ, каф. акушерства і хірургії ; наук. кер. Калиновський Г. М., Євтух Л. Г. – Житомир, 2020. – 41 с.
Аннотация: В умовах дослідного господарства ТОВ «Агровест Груп» вивчали етіологію, патогенез, поширення та профілактику гіпофункції яєчників серед корів м'ясо-молочної породи симентал віком від 2 до 7 років. з різною продуктивністю. Всього було обстежено 560 корів після отелення. Встановлено, що функціональні порушення яєчників реєструються у 35,2 % корів, з них – 21,5 % займає гіпофункція яєчників. З підвищенням молочної продуктивності зростає відсоток поширення даної патології. Захворюваність корів-первісток перевищила показники повновікових тварин в 1,38 разів. За фізіологічного перебігу інволюційних процесів післяродова депресія овуляторної функції яєчників спостерігалася у 13,63 % корів. Подовження їх тривалості супроводжувалося збільшенням патології яєчників до 28,57 %, а розвиток запальної реакції – до 35,19 %. Макроскопічно гіпофункція яєчників характеризувалася зменшенням розмірів яєчників, зміною їх форми, гладенькою поверхнею без фолікулів і жовтих тіл, набуттям рівномірно щільної, пружної консистенції. Рання діагностика післяотельної дисфункції яєчників у корів полягає у клініко-гінекологічному контролі їх функціонального стану на 40–50 і 55–60 добу після отелення. Критерієм для постановки діагнозу слід вважати стан анеструса і відсутність в яєчниках жовтого тіла і фолікулів розміром понад 8–9 мм. З метою профілактики гіпофункції яєчників у високопродуктивних корів необхідно контролювати і корегувати склад раціонів відповідно до фізіологічних потреб.
The etiology, pathogenesis, spread and prevention of ovarian hypofunction among Simmental cows of 2 to 7 years of age were studied in the experimental farm of Agrovest Group LLC. with different performance. A total of 560 cows were examined after calving. It was found that functional disorders of the ovaries are registered in 35,2 % of cows, of which – 21,5 % are ovarian hypofunction. With increasing milk productivity, the prevalence of this pathology increases. The incidence of first-born cows exceeded the rates of adult animals by 1,38 times. During the physiological course of involutionary processes, postpartum depression of ovulatory ovarian function was observed in 13,63 % of cows. Prolongation of their duration was accompanied by an increase in ovarian pathology to 28,57 %, and the development of an inflammatory reaction – up to 35,19 %. Macroscopically, ovarian hypofunction was characterized by a decrease in ovarian size, a change in their shape, a smooth surface without follicles and corpora lutea, and the acquisition of a uniformly dense, elastic consistency. Early diagnosis of postpartum ovarian dysfunction in cows is clinical and gynecological monitoring of their functional status for 40-50 and 55-60 days after calving. The criterion for diagnosis should be the condition of the anestrus and the absence in the ovaries of the corpus luteum and follicles larger than 8-9 mm. In order to prevent ovarian hypofunction in highly productive cows, it is necessary to control and adjust the composition of diets in accordance with physiological needs.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10505
Appears in Collections:211 – Ветеринарна медицина

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Yashchenko_VS_211_2020.pdf576,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University