DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
211 – Ветеринарна медицина >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10506

Название: Лікування корів, хворих на гнійно-катаральний мастит
Другие названия: Treatment of cows with purulent catarrhal mastitis
Авторы: Тимофіюк, А. А.
Timofiyuk, A.
Ключевые слова: акушерсько-гінекологічна патологія
obstetric-gynecological pathology
гнійно-катаральний мастит
purulent-catarrhal mastitis
катозал
katozal
корови
cows
Мастієт Форте
Mastiet Forte
молочна продуктивність
milk productivity
морфологічні показники крові
morphological parameters of blood
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Тимофіюк А. А. Лікування корів, хворих на гнійно-катаральний мастит : кваліфікаційна робота : спец. 211 «Ветеринарна медицина» / ЖНАЕУ, каф. акушерства і хірургії ; наук. кер. Грищук Г. П. – Житомир, 2020. – 41 с.
Аннотация: Кваліфікаційна робота присвячена вивченню залежності частоти виникнення маститу від акушерсько-гінекологічної патології корів та обґрунтуванню різних схем лікування корів за гнійно-катарального маститу. Проведеними дослідженнями підтверджено існування прямого зв’язку між акушерсько-гінекологічними хворобами й частотою виникнення маститу. Доведено, що у крові корів, хворих на гнійно-катаральний мастит, спостерігається нейтрофілія з простим регенеративним зрушенням ядра вліво та зменшення кількості еритроцитів. Після лікування в крові корів дослідних груп, встановлено підвищення кількості еритроцитів, зменшення кількості лімфоцитів та відбувається корекція лейкоцитарного складу крові тварин. Використання комплексної терапії з застосуванням препаратів «Мастієт Форте» та «Катозал» в поєднанні з короткою новокаїновою блокадою і масажем вим’я позитивно впливає на швидке одужання хворих корів та на відновлення їх молочної продуктивності, порівняно з схемою лікування, що використовується в господарстві. Застосовані схеми лікування не дають можливості після одужання корів в повному обсязі відновити молочну продуктивність тварин. Для лікування гнійно-катарального маститу корів пропонуємо використовувати комплексну схему з застосуванням препаратів: «Мастієт Форте» та «Катозал» в поєднанні з короткою новокаїновою блокадою нервів вим’я за Д. Д. Логвиновим і масажем вим’я.
The qualification of the work is dedicated to study frequency of dependencies of mastitis obstetric-pathological pathology and rationale for different treatment scheme of venous-catarrhal mastitis. Studies have confirmed the existence of a direct link between obstetric and gynecological diseases and the incidence of mastitis. It has been shown that neutrophilia is observed in the blood of cows suffering from purulent catarrhal mastitis with a simple regenerative shift of the nucleus to the left and a decrease in the number of erythrocytes. After treatment in the blood of the cows of the experimental groups, an increase in the number of red blood cells, a decrease in the number of lymphocytes and correction of the leukocyte composition of the blood of animals. The use of complex therapy with the use of «Mastiet Forte» and «Katozal» in combination with short novocaine blockage and udder massage has a positive effect on the speedy recovery of sick cows and on the recovery of their milk productivity, compared with the treatment scheme used in the farm. The treatment scheme used do not give the opportunity after the cows fully recover the animal's milk productivity after recovery. For the treatment of purulent catarrhal mastitis of cows, we propose to use a combined scheme with the use of preparation: «Mastiet Forte» and «Katozal» in combination with a short novocaine blockade the nerve of udder after D. D. Logvinov and udder massage.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10506
Appears in Collections:211 – Ветеринарна медицина

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Timofiyuk_ A A_211_2020.pdf548,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University