DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
211 – Ветеринарна медицина >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10507

Название: Рани у великої рогатої худоби: етіологія, перебіг та лікування
Другие названия: Wounds in cattle: etiology, course and treatment.
Авторы: Лук’янюк, Я. Е.
Lukyanyuk, Ya.
Ключевые слова: корови
cows
травматизм
injuries
рани
wounds
хірургічна обробка
surgery
лікування
treatment
загоювання
healing
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Лук’янюк Я. Е. Рани у великої рогатої худоби : етіологія, перебіг та лікування : кваліфікаційна робота : спец. 211 «Ветеринарна медицина» / ЖНАЕУ, каф. акушерства і хірургії ; наук. кер. Карпюк В. В. – Житомир, 2020. – 40 с.
Аннотация: На базі СВК “Кашперівський” Вінницької області Козятинського району с. Кашперівка протягом 2019 року вивчали причини виникнення, перебіг та лікування ран у великої рогатої худоби. Матеріалом для виконання роботи послужили корови віком від 4 до 9 років, чорно-рябої породи які отримали відкриті механічні пошкодження (рани) в різних ділянках тіла. При проведенні хірургічної диспансеризації 110 дійних корів та 130 телиць парувального віку, нами було виявлено 16 корів з відкритими механічними ушкодженнями в різних ділянках тіла. Для проведення досліджень ми відібрали 9 голів, яких розділили за принципом аналогів на дві дослідні групи. Відповідно поділу хворих тварин на 2 дослідні групи застосовували 2 способи лікування. З анамнезу, нами було встановлено, що у корів виникали рани під час вигону їх на вигульні майданчики і коли тварин заганяли назад у приміщення. При дослідженні перебігу ранового процесу нами установлено, що у корів першої групи з повним висіканням тканин та обробкою ран і навколоранових ділянок аерозолем “Чеми Спрей”, а також у процесі загоєння короткий новокаїновий блок з біциліном - 3 двічі через 3 дні, рани загоїлись за типом первинного натягу протягом 12 днів. У другій групі, при частковому висіканні ран, застосуванні присипки йодоформу 2% та мазі Конькова з дьогтем, загоєння ран проходило за типом вторинного натягу протягом 17-18 днів.
On the basis of SVC "Kashperovsky" Vinnytsia region Kozyatyn district with. Kashperivka in 2019 studied the causes, course and treatment of wounds in cattle. The material for the work were cows aged 4 to 9 years, black-and-white breed that received open mechanical damage (wounds) in various parts of the body. During the surgical examination of 110 dairy cows and 130 heifers of mating age, we found 16 cows with open mechanical injuries in different parts of the body. For research, we selected 9 heads, which were divided on the principle of analogues into two research groups. According to the division of sick animals into 2 experimental groups used 2 methods of treatment. From the anamnesis, we found that the cows had wounds when they were driven to the playgrounds and when the animals were driven back into the room. When studying the course of the wound process, we found that in cows of the first group with complete tissue excision and treatment of wounds and wound wounds with aerosol "Chemi Spray", as well as in the healing process short novocaine block with bicillin - 3 twice in 3 days, wounds healed by type primary tension for 12 days. In the second group, with partial excision of wounds, application of 2% iodoform powder and Konkov ointment with tar, wound healing was carried out by the type of secondary tension for 17-18 days.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10507
Appears in Collections:211 – Ветеринарна медицина

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lukyanyuk _Ya E_211_2020.pdf380,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University