DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
208 – Агроінженерія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10820

Название: Вдосконалення біогазових установок для виробництва добрив
Другие названия: Improvement of biogas plants for fertilizer production
Авторы: Кравченко, Ю. О.
Kravchenko, Yu.
Ключевые слова: біогазова установка
biogas plant
добрива
fertilizers
технологія
technology
біогаз
biogas
гній
manure
дослідження
research
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Кравченко Ю. О. Вдосконалення біогазових установок для виробництва добрив : кваліфікаційна робота : спец. 208 «Агроінженерія» / Поліський нац. ун-т, каф. машиновикористання та сервісу технологічних систем ; наук. кер. Борак К. В. – Житомир, 2020. – 36 с.
Аннотация: В магістерській роботі запропоновано високоефективний елемент технології зброджування рідкого гною ВРХ в метантенках на основі утримування біомаси за допомогою напрямних конусів. Це дає можливість забезпечити повну гельмінтізацію і девіталізацію збродженого гною відповідно до санітарних вимог. Відповідно до літературного огляду і проведених досліджень побудований і введений в дію дослідно-промисловий зразок біогазової установки з об'ємом реактора 65 м3 для виробництва органічних добрив. Біогазова установка виробляє органічні добрива з гною ВРХ зі знезараженням від патогенної мікрофлори і знешкоджені від насіння бур'янів. Продуктивність установки 6,5 м3 добу. Режим роботи термофільний. Річний економічний ефект 269 тис. грн. Термін окупності капітальних вкладень менше 3-х років. Результати виробничих випробувань біогазової установки на фермі ВРХ підтвердили її працездатність при високій якості одержуваних рідких добрив.
The master's thesis proposes a highly efficient element of liquid manure fermentation technology in methane tanks based on biomass retention with the help of guide cones. This makes it possible to ensure complete helminthization and devitalization of fermented manure in accordance with sanitary requirements. In accordance with the literature review and research, a pilot plant of a biogas plant with a reactor volume of 65 m3 for the production of organic fertilizers was built and put into operation. The biogas plant produces organic fertilizers from cattle manure with disinfection from pathogenic microflora and neutralized from weed seeds. Productivity of installation is 6,5 m3 a day. The mode of operation is thermophilic. Annual economic effect 269 thousand UAH. The payback period of capital investments is less than 3 years. The results of production tests of the biogas plant on the cattle farm confirmed its efficiency with high quality liquid fertilizers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10820
Appears in Collections:208 – Агроінженерія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kravchenko_YuO_KR_208_2020.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University