DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10990

Название: Якість кормів та організація нормованої годівлі корів голштинської породи в умовах ТОВ «Вертокиївка» Житомирського району Житомирської області
Другие названия: Feed quality and organization of normalized feeding of Holstein cows in the conditions of LLC" Vertokiyivka "Zhytomyr district of Zhytomyr region
Авторы: Полюшкевич, С. А.
Polyushkevich, S.
Ключевые слова: голштинська порода
Holstein breed
корми
forages
раціони
rations
годівля
feeding
кормосумішки
compound feeds
продуктивність
productivity
молоко
milk
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Полюшкевич С. А. Якість кормів та організація нормованої годівлі корів голштинської породи в умовах ТОВ «Вертокиївка» Житомирського району Житомирської області : кваліфікаційна робота : спец. 204 «Технологія виробництва та технологія переробки продукції тваринництва» / Поліський нац. ун-т, каф. годівлі тварин і технології кормів ; наук. кер. Кривий М. М. – Житомир, 2020. – 44 с.
Аннотация: Найважливішою проблемою розвитку молочного скотарства залишається постійне формування високопродуктивного молочного стада адаптованого до природнокліматичних умов, придатного до використання в умовах комплексів нового промислового типу. За допомогою автоматизованої інформаційної системи управління дійним стадом «Uniform-Agri» визначено продуктивну здатності молочного стада господарства. Дане програмне забезпечення дозволяє проводити контроль репродуктивних якостей тварин, моніторинг виробництва молока, обраховувати пік продуктивності та слідкувати за станом здоров’я худоби. За результатами досліджень розроблено рекомендовану систему годівлі корів на зимовий та літній періоди.
With the help of the automated information system of dairy herd management "Uniform-Agri" the productive capacity of the dairy herd of the farm was determined. This software allows you to control the reproductive qualities of animals, monitor milk production, calculate the peak of productivity and monitor the health of livestock. According to the results of research, a recommended system of feeding cows for winter and summer periods has been developed.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10990
Appears in Collections:204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Polyshkrvuch_SA_KR_204_2020.pdf423,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University