DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11186

Название: Структурування корпоративного агробізнесу як елемент системного менеджменту
Другие названия: Structuring of corporate agribusiness as an element of system management
Структурирование корпоративного агробизнеса как элемент системного менеджмента
Авторы: Ляшенко, Р. В.
Liashenko, R.
Ключевые слова: аграрні підприємства
agrarian enterprises
аграрные предприятия
структурування агробізнесу
agribusiness structuring
структурирование агробизнеса
стратегія структурування бізнесу
business structuring strategy
стратегия структурирования бизнеса
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирсьий державний технологічний університет
Библиографическое описание: Ляшенко Р. В. Структурування корпоративного агробізнесу як елемент системного менеджменту / Р. В. Ляшенко // Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища : тези Інтернет-конф., 15 листоп. 2018 р. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 47–48.
Аннотация: Протягом останніх років, в Україні, кількість агропідприємств зростає. Збільшення їх кількості відбувається як за рахунок агрохолдингів створених шляхом інвестування іноземного капіталу, так і дрібних та середніх аграріїв серед яких є і підприємці, які залучили власний вільний капітал, хоча раніше ніколи не працювали в аграрній сфері. Вітчизняні та іноземні інвестори почали інтенсивніше вкладати кошти в агробізнес. Зокрема, придбавати агропідприємства й передавати їх в управління окремим менеджерам або й агрохолдингам, а інколи навіть пробують себе у ролі менеджерів таких підприємств.
In recent years, the number of agricultural enterprises in Ukraine has been growing. The increase in their number is due to agricultural holdings created by investing foreign capital, as well as small and medium-sized farmers, including entrepreneurs who have attracted their own free capital, although they have never worked in the agricultural sector before. Domestic and foreign investors began to invest more intensively in agribusiness. In particular, to acquire agricultural enterprises and transfer it to the management of individual managers or agricultural holdings, and sometimes even try themselves in the role of managers of such enterprises.
В последние годы, в Украине, количество агропредприятий растет. Увеличение их количества происходит как за счет агрохолдингов созданных путем инвестирования иностранного капитала, так и мелких и средних аграриев среди которых есть и предприниматели, которые привлекли собственный свободный капитал, хотя никогда не работали в аграрной сфере. Отечественные и иностранные инвесторы начали интенсивно вкладывать средства в агробизнес. В частности, приобретать агропредприятия и передавать их в управление отдельным менеджерам или агрохолдингам, а иногда даже пробуют себя в роли менеджеров таких предприятий.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11186
ISBN: 978-966-683-512-6
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
RFVSG_2018_47–48.pdf50,44 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University