DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2021, т. 24, № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11962

Название: Evaluation of flower decorative plants cultivars of nemesia vent in the conditions of Podillia
Другие названия: Оцінка сортів квітниково-декоративних рослин виду nemesia vent в умовах Поділля
Авторы: Korobko, A.
Коробко, А. А.
Ключевые слова: Scrophulariacea Juss
Scrophulariacea Juss
Nemesia strumosа
Nemesia strumosа
world assortment
світовий асортимент
introduction
інтродукція
cultivars
культивари
floriculture
квітникарство
landscaping
садово-паркове будівництво
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Korobko А. Evaluation of flower decorative plants cultivars of Nemesia vent in the conditions of Podillia / А. Korobko // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24, No. 2. – P. 99–107.
Аннотация: Due to the lack of information about biomorphological features and cultivation technology of species of the genus Nemesia Vent they are still rarely found on the territory of Ukraine and thus are of great interest for cultivation and use for the design of flower beds. The purpose of the scientific work was to analyse the current world assortment of the genus Nemesia Vent, as well as to study the features of flowering, reproductive ability, agrotechnics of growing cultivars of nemesia strumosa, and assess the prospects of their use in decorative gardening in Ukraine. During the research of nemesia strumosa cultivars, laboratory and field research methods were used. It was proved that all the studied cultivars received high ratings of their decorativeness, since the plants under the experimental conditions had well-developed inflorescences, abundant and long-lasting flowering. The plants retained the brightness of their colour throughout the entire period of the flower's life, adapted well to growing conditions, were practically not affected by diseases, and in general were quite resistant to unfavourable conditions. The Orange Prince cultivar proved to be the best of all the cultivars studied in terms of the duration and intensity of flowering, which reached its maximum values on the 60th day from the beginning of the phase with the number of 35 flowers per plant. The studied cultivars can be used in greening health complexes, recreation areas, office territories, adjacent territories, as well as in the design of various types of flower beds. The results of the obtained research are primarily necessary when choosing use cases, developing agricultural technology and breeding programmes, and for carrying out research work aimed at meeting the needs of horticulture. Considering that they are grown both for the needs of the protected ground and open gardening, the study of these issues is a significant contribution for botanical science in general, primarily for decorative gardening in Ukraine, as well as for practical floriculture and landscape design.
Через брак відомостей про біоморфологічні особливості та технологію вирощування видів роду Nemesia Vent вони поки що рідко зустрічаються на території України і тим самим становлять величезний інтерес для їх вирощування і використання для оформлення квітників. Метою наукової роботи було проаналізувати сучасний світовий асортимент роду Nemesia Vent, а також дослідити особливості цвітіння, репродуктивну здатність, агротехніку вирощування сортів немезії зобовидної та оцінити перспективність варіантів їх використання в декоративному садівництві України. Під час досліджень сортів немезії зобовидної були використані методи лабораторних і польових досліджень. Обґрунтовано, що всі досліджувані сорти отримали високі оцінки їх декоративності, оскільки рослини в умовах експерименту мали добре розвинені суцвіття, рясне та тривале квітування. Рослини зберегли яскравість свого забарвлення протягом усього періоду життя квітки, добре адаптувались до умов вирощування, практично не уражались хворобами, загалом виявились достатньо стійкими до несприятливих умов. Сорт Помаранчевий принц проявив себе найкраще з усіх досліджуваних сортів по тривалості та інтенсивності цвітіння, яке досягало максимальних своїх значень на 60-й день від початку фази з кількістю квіток 35 штук на рослину. Досліджувані сорти можуть бути використані при озелененні оздоровчих комплексів, зон відпочинку, територій офісів, прибудинкових територій, а також при оформленні різних видів квітників. Результати отриманих досліджень є першочергово необхідними під час вибору варіантів використання, розробки агротехніки і селекційних програм та для здійснення науково-дослідних робіт, спрямованих на задоволення потреб садівництва. Враховуючи те, що вони вирощуються як для потреб закритого ґрунту, так і для зовнішнього квітникового оформлення, опрацювання даних питань становить вагомий внесок для ботанічної науки загалом, в першу чергу для декоративного садівництва України, а також для практичного квітникарства та ландшафтного дизайну.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11962
Appears in Collections:2021, т. 24, № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2021_24(2)_99-107.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University