DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12023

Название: Етапи та роль середньострокового бюджетного планування у розвитку програмно-цільового методу
Другие названия: Этапы и роль среднесрочного бюджетного планирования в развитии программно-целевого метода
Stages and role of medium-term budget planning in the development of the program-target method
Авторы: Шубенко, І. А.
Шубенко, И. А.
Shubenko, I.
Ключевые слова: бюджет
budget
державний бюджет
государственный бюджет
state budget
бюджетне планування
бюджетное планирование
budget planning
програмно-цільовий метод
программно-целевой метод
program-target method
Issue Date: 2021
Издатель: Східноєвропейський центр наукових досліджень
Библиографическое описание: Шубенко І. А. Етапи та роль середньострокового бюджетного планування у розвитку програмно-цільового методу / І. А. Шубенко // Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5 лют. 2021 р. – Одеса : Східноєвропейський центр наук. дослідж., 2021. – С. 117–119.
Аннотация: Одним із важливих кроків розвитку програмно-цільового методу у системі бюджетування є запровадження середньострокового планування. Загалом середньострокове планування є важливою складовою бюджетної політики. Яка має бути спрямована на вирішення конкретних цілей та завдань. Вона має стосуватися загальної стратегії держави, що забезпечує сталість державних фінансів у середньо- та довгостроковій перспективі, фіскальної політики та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Одним из важных шагов развития программно-целевого метода в системе бюджетирования является внедрение среднесрочного планирования. В общем среднесрочное планирование является важной составляющей бюджетной политики. Которая должна быть направлена на решение конкретных целей и задач. Она должна касаться общей стратегии государства, обеспечивать постоянство государственных финансов в средне- и долгосрочной перспективе, фискальной политики и повышения эффективности использования бюджетных средств.
One of the important steps in the development of the program-target method in the budgeting system is the introduction of medium-term planning. In general, medium-term planning is an important component of fiscal policy. Which should be aimed at solving specific goals and objectives. It must relate to the overall strategy of the state, which ensures sustainability public finances in the medium and long term, fiscal policy and improving the efficiency of budget funds.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12023
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EREFU_2021_117-119.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University