DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Монографії, розділи монографій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12749

Название: Використання методів кругового тренування для розвитку фізичних якостей допризивної молоді
Другие названия: The use of circular training methods for the development of physical qualities of pre-conscription youth
Авторы: Опанасюк, Ф. Г.
Opanasyuk, F.
Ткаченко, П. П.
Tkachenko, P.
Скорий, О. С.
Skoryi, O.
Єловець, О. І.
Elovets, O.
Курилло, Т. В.
Kurillo, T.
Ключевые слова: фізичні якості
physical qualities
сила
strength
силова витривалість
endurance
швидкісно-силові здібності
speed-strength abilities
кругове тренування
circuit training
студент
student
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Використання методів кругового тренування для розвитку фізичних якостей допризивної молоді / Ф. Г. Опанасюк, П. П. Ткаченко, О. С. Скорий [та ін.] // Фізичне виховання: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2020. – С. 177–186.
Аннотация: Фізична культура і спорт є одним із важливих засобів різнобічного та гармонійного розвитку студентської молоді. При нинішньому дефіциті рухової активності процес підвищення фізичної підготовленості набуває великого значення. Багато студентів закладів вищої освіти мають відхилення в стані здоров’я, фізичному розвитку та фізичній підготовленості. Так серед студентів І курсу (випускників шкіл 2019 року) Поліського національного університету до спеціального медичного відділення віднесено 42,9 %, а 40,0 % від кількості цих студентів мають серцево-судинні захворювання. Наукові публікації свідчать про те, що рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів допризовного віку незадовільний і не відповідає необхідним вимогам [1, 4, 5, 6].
Physical culture and sports are one of the important means of diverse and harmonious development of student youth. With the current deficit of physical activity, the process of improving physical fitness is of great importance. Many students in higher education have health, physical and physical disabilities. Thus, among first-year students (graduates of schools in 2019) of Polissya National University, 42.9% are referred to the special medical department, and 40.0% of the number of these students have cardiovascular diseases. Scientific publications indicate that the level of physical development and physical fitness of pre-service students is unsatisfactory and does not meet the necessary requirements [1, 4, 5, 6].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12749
ISBN: 978-617-581-453-6
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FVPP_2020_177-186.pdf3,57 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University