DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2245

Название: Голштинізація відкритої регіональної популяції чорно-рябої молочної худоби та перспективи її подальшого удосконалення
Другие названия: Holsteinization of open regional population of black-and-white cattle and prospects of its further improvement
Авторы: Піддубна, Л. М.
Piddubna, L.
Ключевые слова: голштинізація
holsteinization
жива маса
live weight
габарити тулуба
body parameters
надій
milk yield
жирномолочність
fat in milk
відтворна здатність
reproductive ability
бугаї-плідники
sires
лінії
lines
бажаний тип
desirable type
Дата публикации: 2014
Издатель: Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Піддубна Л. М. Голштинізація відкритої регіональної популяції чорно-рябої молочної худоби та перспективи її подальшого удосконалення / Л. М. Піддубна // Біологія тварин. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 121–132.
Аннотация: Проведено аналіз породоутворювального процесу у популяції чорно-рябої молочної худоби північно-поліського регіону. Вивчено породну та генеалогічну структуру маточного поголів’я п’яти базових племінних заводів. Визначено основні чинники породоутворювального процесу, що тривав понад 60 років, а саме: використання генофонду дев’яти споріднених порід чорно-рябого кореня (остфризької, голландської, естонської, російської, української, голштинської, шведської, датської, німецької), перехід на суцільне використання бугаїв-плідників і ліній голштинської породи північно-американської селекції, поетапне підвищення племінної цінності бугаїв та генетичної переваги ліній, що використовувалися у породоутворенні. Виділено чотири періоди породоутворення: І (1945–1960 рр.) — домінуюча порода остфризька, ІІ (1961–1980) — голландська, ІІІ (1981–1990) — голландська і голштинська, ІV (1991–2010) — голштинська. Оцінено 110 бугаїв-плідників різних порід чорно-рябого кореня та 25 ліній. Встановлено, що голштинізація маточного поголів’я базових господарств, яка триває останніх 30 років, призвела до збільшення масових і лінійних габаритів корів-первісток, зміни їх екстер’єрно-конституційного типу в напрямку вузькотілості, суттєвого підвищення надою та жирномолочності при погіршенні відтворної здатності. Голштинські плідники за продуктивністю найближчих жіночих предків, фенотиповими показниками дочок та індексами племінної цінності переважають бугаїв місцевої селекції, що свідчить про доцільність їх подальшого використання. Для уникнення протиріччя «генотип-середовище» рекомендована системна оцінка тварин у популяціях за основними продуктивними ознаками та ступенем реалізації їх генетичного потенціалу. Удосконалений метод оцінки груп корів за комплексом ознак, який передбачає співставлення їх параметрів з параметрами тварин бажаного типу.
Описание: Analysis of breed formation process in the population of black-and-white dairy cattle of the Northern Polissya region has been carried out. Breed and genealogical structure of the female stock on the five basic breeding farms has been studied. The main factors of breed forming process which lasted sixty years have been determined. They are: use of the gene pool of the nine related breeds of black-and-white root (Ost- Friesian, Dutch, Estonian, Russian, Ukrainian, Holstein, Swedish, Danish, German), transfer to entire use of sires and lines of Holstein breed of North American selection, gradual increase of sires pedigree value and genetic advantages of the lines, used in breed formation. Four periods of breed formation have been marked out. They are: I (1945–1960 years) — dominating breed Ostfriesian, II (1961–1980) — Dutch, III (1981– 1990) —Dutch and Holstein, IV (1991–2010) — Holstein. 110 sires of different breeds of black-and-white root and 25 lines have been evaluated. It has been discovered that the process of female livestock Holsteinization, which lasted 30 years on the base farms, resulted in an increase of weight and line parameters of the first-calf cows, change of their exterior and constitutional type tending to the narrowing of body, significant increase of milk yield and fat in milk, but decrease of their reproductive ability. Holstein sires excel the sires of local selection in productivity of their nearest female ancestors, daughters’ phenotype indices and indices of pedigree value, which testifies to the expediency of their further use. To avoid «genotype-environment» contradiction the system evaluation of cattle in populations by the principal productive traits and degree of realization of their genetic potential is recommended. An improved method of assessing a group of cows on a range of characteristics providing a comparison of the parameters of animals with the parameters of the desired type.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2245
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
BioTv_2014_4_121-132.pdf1,36 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ