DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2286

Название: Інституційні засади розвитку сільського підприємництва
Другие названия: The institutional basics of development of rural entrepreneurship
Авторы: Усюк, Т. В.
Usyuk, T.
Ключевые слова: інститут
institute
інституція
institution
інституційне середовище
institutional framework
інституційна матриця
institutional matrix
інституційні детермінанти
institutional determinants
підприємницьке формування
the business formation
трансакційні витрати
transaction costs
сільське підприємництво
rural entrepreneurship
Дата публикации: 2014
Издатель: Полісся
Библиографическое описание: Усюк Т. В. Інституційні засади розвитку сільського підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Т. В. Усюк. – Житомир, 2014. – 20 с.
Аннотация: У дисертаційному дослідженні узагальнено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти розвитку сільського підприємництва в умовах інституційного середовища. Запропоновано авторську методику встановлення вагомості інституцій та ідентифіковано бар’єри інституційного характеру, що суттєво стримують розвиток сільського підприємництва. Здійснено аналіз стану, динаміки і тенденцій розвитку різних організаційно-правових форм господарювання у сільській місцевості. Обґрунтовано напрями адаптації суб’єктів сільського підприємництва до інституційних змін. Удосконалено пропозиції щодо зниження рівня трансакційних витрат та розроблено економіко-математичну модель зростання ефективності традиційних видів підприємницької діяльності з урахуванням дії чинників інституційного середовища. Для встановлення рівня сприятливості або несприятливості інституційного середовища розвитку сільського підприємництва побудовано інституційну матрицю.
Описание: The thesis generalizes theoretical and methodological, scientifically applied aspects of rural entrepreneurship development under the conditions of institutional environment formation. The author offers the methods of significance implementation institutions and identifies barriers of institutional character, which significantly hold the development of analysis of condition, dynamics and tendency of development of various organizational and legal forms of commerce in rural areas. It has been substantiated the directions of adaptation of rural entrepreneurship subjects to institutional changes. The proposals as to lowering levels of transactional expenses and developed economic and mathematical model of increase of traditional types efficiency of entrepreneurship activity including factors of institutional environment have been increased. To determine the level of favorability and unfavorability of institutional environment of rural entrepreneurship development based an institutional matrix.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2286
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
aref_Usyuk T..pdf443,46 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ