DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2317

Название: Дорожня карта вирішення проблеми академічного плагіату
Другие названия: Roadmap for solving the problem of academic plagiarism
Авторы: Литвинчук, І. Л.
Lytvynchuk, I.
Ключевые слова: академічний плагіат
аcademic plagiarism
академічне шахрайство
academic fraud
авторське право
copyright
наукова етика
scientific ethics
форсайт
foresight
дорожня карта
roadmap
краудсорсинг
crowdsourcing
хакатон
hackaton
фандрайзинг
fundraising
національний стандарт
national standard
Issue Date: 2014
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр
Библиографическое описание: Литвинчук І. Л. Дорожня карта вирішення проблеми академічного плагіату [Електронний ресурс] / І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2014. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3229. – Перевірено: 06.05.2015.
Аннотация: Синтезовано результати досліджень явища плагіату в сучасній науковій думці, на підставі чого розкрито сутність та специфіку академічного плагіату, представлено його форми. Проведено порівняльну характеристику сучасних інструментів боротьби з плагіатом та визначено в їх числі найбільш ефективні для застосування в українському науково-освітньому середовищі. Представлено стратегію комплексного вирішення проблеми академічного плагіату в Україні та покроковий план її реалізації на основі сучасної методики дорожнього картування: розподілено ролі стейкхолдерів та джерела ресурсного забезпечення проекту, обґрунтовано альтернативні програми організаційно-правових, фінансово-економічних, соціально-психологічних, культурно-виховних та інформаційно-технологічних заходів профілактичного та реагуючого характеру у сфері освіти та науки на макро- і макрорівнях та визначено часові лаги їх реалізації. Запропоновано напрями реформування діючого законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності.
Описание: The results of the research of the phenomenon of plagiarism in modern scientific thought are synthesized. The essence, forms and specifics of academic plagiarism are investigated. The comparative analysis of the modern tools to combat plagiarism is presented and the most effective among them for use in the Ukrainian scientific-educational environment are defined. The strategy to address the problem of academic plagiarism in Ukraine and step-by-step plan for its implementation through roadmapping methods is developed. Roles of stakeholders and resource sources of the project support, alternative programs of action and their time lags implementation are determinated. The ways of reform of current legislation on intellectual property protection are propozed.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2317
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Efektyvna_ekonomika_2014_8.pdf470,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University