DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2517

Название: Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження)
Другие названия: Reforming the System of the Research and Educational Support of Ukrainian Agrarian Sector (Based on a Sociological Study)
Авторы: Скидан, О. В.
Skydan, O.
Литвинчук, І. Л.
Lytvynchuk, I.
Самойленко, К. А.
Samojlenko, K.
Дубінченко, С. В.
Dubinchenko, S.
Ключевые слова: соціологічне дослідження
sociological study
аграрний сектор
agrarian sector
система науково-освітнього забезпечення
system of the research and educational support
реформа
reform
Issue Date: 2015
Издатель: Видавничий Дім «ІНЖЕК»
Библиографическое описание: Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження) / О. В. Скидан, І. Л. Литвинчук, К. А. Самойленко, С. В. Дубінченко // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – C. 139–148.
Аннотация: Метою статті є дослідження громадської думки у соціально-професійному сегменті виконавців наукових та науково-технічних робіт стосовно ефективності політики реформування аграрної освіти і науки України. З використанням методів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації визначено погляди виконавців наукових та науково-технічних робіт на кроки уряду у питаннях інноваційного розвитку системи науково-освітнього забезпечення аграрної економіки; вирішення проблем інституціоналізації інтелектуальної власності в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки; формування мережі інтегрованих навчально-виробничих платформ в аграрній економіці. Доведено доцільність проведення соціологічних досліджень у вивченні реакцій соціально-професійних груп на макроекономічну політику держави для уникнення конфлікту інтересів сторін та більш ефективної імплементації заходів уряду.
Описание: The article aims to study the public opinion on the efficiency of the state policy of reforming the agrarian education and research in Ukraine within the socio-professional segment of individuals dealing with research and science and technology. The study utilized the methods of collection, processing, and analysis of sociological information to determine the opinion of individuals dealing with research and science and technology about the government’s steps in the area of innovative development of the system of the research and educational support of the agrarian economy; solving the problems associated with institutionalization of the intellectual property within the system of the research and educational support of the agrarian economy; formation of a network of integrated educational and operational platforms in the agrarian economy. The study substantiates the reasonability of holding sociological studies to research the reaction of socio-professional groups to the macroeconomic policy of the state with a view to avoiding conflicts of interests of the parties and ensuring more effective implementation of the governmental policies.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2517
ISSN: 2222-0712
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
problems_of_economy_2015_1_139_148.pdf387,84 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University