DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2539

Название: Порівняльна характеристика ядер сірої речовини різних сегментів спинного мозку свійського собаки
Другие названия: Comparative characteristics of the grey matter nuclei of different segments of spinal cord in a domestic dog
Авторы: Сокульський, І. М.
Sokulsky, I.
Горальський, Л. П.
Goralsky, L.
Колеснік, Н. Л.
Kolesnik, N.
Демус, Н. В.
Demus, N.
Ключевые слова: свійський собака
domestic dog
спинний мозок
spinal cord
шийне потовщення
cervical bulge
поперекове потовщення
lumbar enlargement
нейросегмент
neurosegment
ядро сірої речовини
grey matter nucleus
нервова клітина
nerve cell
перикаріон
perikaryon
ядро
nucleus
ядерце
nucleolus
хроматофільна речовина
chromatophilic substance
Дата публикации: 2014
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Порівняльна характеристика ядер сірої речовини різних сегментів спинного мозку свійського собаки / І. М. Сокульський, Л. П. Горальський, Н. Л. Колеснік, Н. В. Демус // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 3 (60), ч. 2. – С. 290–295.
Аннотация: В статті подана порівняльна характеристика ядер сірої речовини шийноого, грудного, поперекового, крижового нейросегментів та сегментів шийного та поперекового потовщень спинного мозку свійського собаки. Так як відомо, що групи нервових клітин з однаковим функціональним значенням утворюють ядра сірої речовини спинного мозку. У спинному мозку свійського собаки ми виділили такі ядра: власне ядро дорсального рогу, ядро Кларка, латеральне та медіальне проміжні ядра, латеральне та медіальне вентральні ядра. Дані ядра розміщені у всіх ділянках мозку і вирізняються кількістю нейронів, їх розмірами та формою перикаріонів. Встановлено, що власне ядро дорсального рогу найкраще виражене у поперековій частині та шийному і поперековому потовщеннях спинного мозку. Найбільше нейронів у ядрі Кларка виявлено в потовщеннях мозку. Проміжне медіальне та латеральне ядра розташовані у нейросегментах латеральної проміжної речовини усіх ділянок мозку, крім грудних і перших поперекових, де воно міститься у латеральних рогах. Саме в цих ділянках спинного мозку дані ядра найкраще виражені. У вентральних рогах сірої речовини теж виділили два ядра: латеральне і медіальне. Найбільша кількість нейронів та їх розміри у даних ядрах спостерігається у шийному та поперековому потовщеннях спинного мозку.
Описание: The article gives the comparative characteristics of the grey matter nuclei of the cervical, thoracic, lumbar, sacral neurosegments and segments of the cervical and lumbar spinal cord swelling in domestic dog. Since it is known that a group of nerve cells with the same functional meaning create grey matter nuclei of the spinal cord. In the spinal cord of domestic dog we singled out the following nuclei: actual nucleus of a dorsal horn, Clarke nucleus, medial and lateral intermediate nucleus, lateral and medial ventral nucleus. These nuclei are situated in all parts of a brain and varies by the different number of neurons, its size and shape of perikaryons. It is known that the actual nucleus of a dorsal horn is best expressed in the lumbar and cervical and lumbar enlargement of the spinal cord. The biggest number of neurons in the Clarke nucleus is in brain enlargements. Intermediate medial and lateral nuclei are situated in neurosegments of lateral intermediate mater of all parts of a brain, except thoracic and first lumbar parts, where it is located in lateral horns. In this parts of spinal cord these nuclei are expressed the best. In ventral horns of grey matter two nuclei were distinguished as well: lateral and medial. The biggest number of neurons and their sizes in these nuclei were in the cervical and lumbar enlargement of the spinal cord.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2539
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
NV_LNUVM_ta_BT_2014_16_3(60)_2_290-295.pdf264,98 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ