DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та епізоотології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2547

Название: Епізоотологічні особливості, удосконалення діагностики та профілактики герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у коней
Другие названия: Epizootologichni of feature, improvement of diagnostics and prophylaxis of herpetic infections of the first and second types for horses
Авторы: Антонюк, А. А.
Antoniuk, A.
Ключевые слова: інфекційна активність
infectious activity
штам
strain
консервування антигенів
antigens preservation
мертиолят
merthiolate
герпесвірусна інфекція першого типу
herpes infection of the first type horses
герпесвірусна інфекція другого типу
herpes infection of the second type horses
епізоотичний процес
epizootic process
Біомін П.Е.П.
Biomin P.E.P.
Мікофікс Плюс
Mikofiks Plus
профілактика
prevention
Issue Date: 2013
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Антонюк А. А. Епізоотологічні особливості, удосконалення діагностики та профілактики герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / А. А. Антонюк. – К., 2013. – 25 с.
Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню методів діагностики та засобів профілактики герпесвірусної інфекції першого та другого типів у коней. Дослідження виконані на 1301 конях. Встановлено, що інфекційна активність штамів ГВК 1 Ж та ГВК 2 ТТ при зберіганні у замороженому стані за температури –18 °С не знижується протягом 18 та 12 місяців відповідно. Для консервування антигенів ГВК 1 та ГВК 2 типів оптимальною є 0,01% концентрація мертиоляту з розрахунку 0,1 см3/1см3 антигену. Виявлено ураженість коней ГВК 1 та ГВК 2 типів у племінних господарствах Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Київської, Хмельницької та Луганської областей та встановлено ступінь інфікованості коней у неблагополучних кінних заводах протягом 2007–2011 років. Інфікованість коней ГВК 1 типу була в межах від 28 до 46 %, ГВК 2 типу – від 35 до 55 %, сумісний перебіг інфекцій відмічали у 18–40 % тварин. Визначено, що епізоотичний процес, зумовлений ГВК 1 та ГВК 2 типів протягом 2007– 2011 років розвивався динамічно. Інфекційний процес за сумісного перебігу ГВК 1 та ГВК 2 типів характеризувався тенденцією до вірогідного (р<0,05) зниження кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну та вмісту загального білка в сироватці крові. Встановлено, що індивідуальне застосування препаратів Біомін П.Е.П. та Мікофікс Плюс позитивно впливає на фізіологічний стан кобил та одержаних від них лошат. Почергове застосування препаратів Біомін П.Е.П. та Мікофікс Плюс, з інтервалом 24 години, в дозі по 2 г/100 кг маси тіла протягом останнього місяця жеребності та першого місяця підсисного періоду різновіковим групам кобил сприяє вірогідному підвищенню кількісних та якісних показників крові тварин (гематокритної величини (р<0,5), кількості лейкоцитів (р<0,5–р<0,001), вмісту гемоглобіну (р<0,5–р<0,001) та загального білка (р<0,5), а також вмісту інтерферону (р<0,05) з 0,47±0,08 lоg2 до 1,16±0,27 lоg2 впродовж п’яти місяців порівняно з вихідними показниками.
Описание: The thesis is devoted to the improvement of diagnostic methods and prevention of herpes infection of first and second type of horses. The research was conducted on 1301 horses. It was determined that infectious activity of EVH 1 Zhand EVH 2 TC strains, frozen and stored at the temperature of –18°C, does not reduce during the period of 18 and 12 months respectively. For antigen preservation of EVH 1 та EVH 2 types, it is the most optimal merthiolate content of 0,01 % with 0,1 cm3/1 cm3of antigen. The contamination ofhorses of EVH 1 та EVH 2 types was detected in pedigree stock-breedings of Ternopil, Chernivtsi, Zhytomyr, Kyiv, Khmelnitsky and Lugansk regions, and the level of horse infection was determined in problem stud farms during the period of 2007–2011. It was defined that the individual taking of medicines Biomin P.E.P. and Mikofiks Plus has positive impact on the physiological condition of mares and foals.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2547
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Аvtoreferat_ Antoniuk _А._2013.pdf397,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU