DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2014, № 2 (42), т. 1 >

Browsing "2014, № 2 (42), т. 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 39 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Quality monitoring of edible macromycetes growing in an ecological conditions of Zhytomyr Polissia regionBilyavskyj, Yu.; Білявський, Ю. А.; Myslyva, T.; Мислива, Т. М.
2014Агроекологічний потенціал продуктивності сої в Поліссі УкраїниДідора, В. Г.; Didora, V.; Ступніцька, О. С.; Stupnitska, O.; Дідора, Л. Д.; Didora, L.
2014Активність ферментів антиоксидантної системи у молодняка української м’ясної породи за впливу мікроелементівМилостива, Д. Ф.; Mylostyva, D.; Грибан, В. Г.; Griban, V.
2014Баланс вологи у сівозмінах з кукурудзоюКвасніцька, Л. С.; Kvasnitska, L.
2014Біологічна ефективність використання біодеструкторівЦентило, Л. В.; Tsentylo, L.; Сендецький, В. М.; Sendetskiy, V.
2014Вплив альтернативного удобрення льону-довгунцю на агроекологічний стан грунту в короткоротаційних сівозмінахТишковський, В. В.; Tyshkovsky, V.
2014Вплив елементів технології вирощування на урожайність та якість насіння грястиці збірної в умовах ПоліссяСладковська, Т. А.; Sladkovska, T.
2014Вплив попередників та систем удобрення на біологічну активність ґрунту у посівах пшениці озимоїКвасніцька, Л. С.; Kvasnitska, L.; Вовколуп, Н. В.; Vovkolup, N.; Бєлоцька, Л. В.; Bilotska, L.
2014Вплив систем удобрення сої на вміст рухомих форм фтору у сірому опідзоленому грунтіІваненко, О. В.; Ivanenko, O.; Тогачинська, О. В.; Togachynska, O.; Ничик, О. В.; Nychyk, O.; Тимощук, Т. М.; Tymoshchuk, T.
2014Вплив стимуляторів росту на врожайність кукурудзи на зерно в умовах східного ЛісостепуБухало, В. Я.; Buhalov, V.; Сухова, Г. І.; Suhova, G.
2014Вплив хлориду кобальту та «Гуміліду» на лейкоцитарний профіль крові поросятПінчук, С. М.; Pinchuk, S.
2014Вплив цементного виробництва на спрямованість мікробіологічних процесів і фітотоксичність грунтуІзюмова, О. Г.; Izimova, O.
2014Густота стеблестою та вологозабезпеченість рослин льону олійногоМойсієнко, В. В.; Moiseyenko, V.; Янішевський, Л. І.; Yanishevsky, L.; Маційчук, В. М.; Matsyichuk, V.
2014Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах Півдня УкраїниСемен, О. Т.; Semen, О.
2014Енергетика органічної речовини ґрунту – основа стійкості його функціонування як відкритої екосистемиНадточій, П. П.; Nadtochiy, P.
2014Енергетична ефективність вирощування зерна вівса в умовах Південного Степу УкраїниКачанова, Т. В.; Kachanova, T.
2014Залежність ростових процесів мисливського фазана від розмірів яєць та особливостей годуванняКорж, О. П.; Korzh, A.; Фролов, Д. О.; Frolov, P.
2014Зміна видового складу пізньостиглих злаково-бобових травостоїв при пасовищному використанніМельник, М. І.; Melnyk, M.
2014Зміна енергоємності гумусу дерново-підзолистого грунту під впливом внесення осаду стічних водЛопушняк, В. І.; Lopushnyak, V.; Грицуляк, Г. М.; Hrytsulyak, G.
2014Мікроскопічна будова та морфометричні показники печінки домашніх тваринГуральська, С. В.; Guralska, S.; Горальський, Л. П.; Goralsky, L.; Горальська, І. Ю.; Goralska, I.
2014Модифікація методу виділення та очищення дволанцюгових РНК вірусів з плодових тіл печериці двоспоровоїІванова, Т. В.; Ivanova, T.
2014Можливості клітинної селекції та сомаклональної варіабельності генотипів картоплі для створення сортів стійких до фузаріозуЗахарчук, Н. А.; Zakharchuk, N.
2014Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах ПоліссяТимощук, Т. М.; Tymoshchuk, Т.; Трембіцький, В. А.; Trembitskiy, V.; Бачинська, Н. М.; Bachynska, N.; Дереча, І. М.; Derecha, I.
2014Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарстваСкидан, О. В.; Skydan, О.; Швець, Т. В.; Shvets, T.; Булуй, О. Г.; Buluy, O.
2014Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину кормового в УкраїніМойсієнко, В. В.; Moiseyenko, V.; Панчишин, В. З.; Panchyshyn, V.
2014Особливості морфології деяких органів нервової cистеми домашніх тваринГоральський, Л. П.; Goralsky, L.; Сокульський, І. М.; Sokulsky, I.; Солімчук, В. М.; Solimchuk, V.; Колеснік, Н. Л.; Kolesnik, N.; Демус, Н. В.; Demus, N.
2014Особливості проведення експертизи сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) на відмінність, однорідність та стабільністьМаційчук, В. М.; Matsyichuk, V.; Саюк, О. А.; Sayuk, O.; Кропивницький, Р. Б.; Kropyvnytsky, R.; Шегеда, А. Ф.; Sheheda, A.
2014Особливості формування якості природних вод малих річок басейну р. ІршаКот, І. С.; Kot, I.
2014Особливості цитоархітектоніки білої пульпи селезінки плодів великої рогатої худобиГаврилін, П. М.; Gavrilin, P.; Лєщова, М. О.; Leshchova, M.; Філіпова, Ю. А.; Philipova, Yu.
2014Підходи до оцінки ризиків виникнення токсикоінфекцій, спричиненних сальмонелами в УкраїніЯкубчак, О. М.; Yakubchak, О.; Обштат, С. В.; Obshtat, S.; Муковоз, В. М.; Mukovoz, V.; Карпуленко, М. С.; Karpulenko, M.
2014Подготовка специалистов в сфере производства безопасной пищевой продукции с использованием принципов HACCPАсташева, Н. П.; Astasheva, N.; Перепелятников, Г. П.; Perepelyatnikov, G.; Хрипкова, А. П.; Khripova, A.
2014Правові аспекти регулювання охорони довкілля у сільському господарствіМартинчук, М. І.; Martinchuk, M.; Мартинчук, І. В.; Martinchuk, I.
2014Проблеми та перспективи розвитку системи аграрної освіти в Україні на інноваційній основіСкидан, О. В.; Skydan, O.; Самойленко, К. А.; Samoylenko, K.; Дубінченко, С. В.; Dubinchenko, S.
2014Прогнозування забруднення сільськогосподарської продукції 137Cs з використанням моделі поведінки радіонукліду в системі «грунт–рослина»Виноградська, В. Д.; Vinogradskaya, V.
2014Програмування розвитку підприємництва у сільській місцевостіСудак, Г. В.; Sudak, G.
2014Ріст і розвиток телят-ембріотрансплантатів голштинської породиШкурко, Т. П.; Shkurko, T.; Іванов, О. І.; Ivanov, A.
2014Формування бур’янового компоненту сівозміни під впливом тривалого застосування систем основного обробітку грунтуКирилюк, В. П.; Kyryliuk, V.
2014Формування поживного режиму ґрунту та врожайності картоплі літнього садінняГамаюнова, В. В.; Gamayunova, V.; Іскакова, О. Ш.; Iskakova, O.
2014Фотосинтетична активність та урожайність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся УкраїниДідора, В. Г.; Didora, V.; Ступніцька, О. С.; Stupnitska, O.
Showing results 1 to 39 of 39

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU