DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2014, № 2 (42), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2701

Название: Вплив цементного виробництва на спрямованість мікробіологічних процесів і фітотоксичність грунту
Другие названия: Influence of cement production on trends in microbiological processes and phytotoxicity of soil
Авторы: Ізюмова, О. Г.
Izimova, O.
Ключевые слова: цементне виробництво
cement production
викиди
wastes
чорнозем опідзолений
ashed humus
біологічна активність ґрунту
biological activity of the soil
ґрунтові мікроорганізми
soil microorganisms
гумус
humus
тест-культура
test-plants
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ізюмова О. Г. Вплив цементного виробництва на спрямованість мікробіологічних процесів і фітотоксичність грунту / О. Г. Ізюмова // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 55–64.
Аннотация: Наведено результати впливу цементної промисловості на біологічну активність чорнозему опідзоленого з визначенням ступеня розкладу клітковини та інтенсивності газообміну в ньому, досліджено розвиток основних таксономічних груп ґрунтових мікроорганізмів, спрямованість мікробіологічної трансформації органічної речовини та реакцію тестових культур на забруднення ґрунту продуктами техногенезу. Встановлено, що під впливом аеротехногенних емісій цементного виробництва на відстані до 0,6 км від джерела їх викиду пригнічується активність ґрунтових мікроорганізмів, в результаті чого знижуються процеси гуміфікації органічної речовини ґрунту, що супроводжується підвищенням фульватності гумусу; внаслідок підвищення токсичності ґрунту знижується біологічна продуктивність тест-культур. На відстані 4–10 км від джерела викидів відмічено зростання чисельності ґрунтового мікробного ценозу, активізацію мінералізаційно-імобілізаційних процесів і газообміну ґрунту.
Описание: The paper provides the results of influence of cement production on the black soil biological activity and determines the degree of fiber decomposition and gas exchange intensity in this type of soil . The authors have studied she main taxonomic groups of soil microorganisms, trends in an organic substance microbiological transformation and reaction of the tested plants to the soil contamination with products of technogenesis. It has been determined that under the influence of air-technogenic emissions of the cement production within the range up to 0,6 km from the source of emission, the activity of soil microorganisms decreases thus leading to the decrease of humification of the soil organic substance, accompanied by the increase in the soil fulvic acid rate; due to the increase of the soil toxicity the biological productivity of the test-plants decreases. Within the range of 4–10 km from the source of emission one can observe the increase in the amount of the soil microbe cenosis, activization of mineralization and immobilization processes and gas exchange in the soil.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2701
Appears in Collections:2014, № 2 (42), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2014_2_1_55-64.pdf425,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University