DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2014, № 2 (42), т. 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2708

Название: Формування поживного режиму ґрунту та врожайності картоплі літнього садіння
Другие названия: The formation of the soil nutritive regime and yield of potatoes planted in summer
Авторы: Гамаюнова, В. В.
Gamayunova, V.
Іскакова, О. Ш.
Iskakova, O.
Ключевые слова: картопля
potatoes
сорт
variety
мінеральні добрива
fertilizers
урожайність бульб
yield of tubers
регулятори росту
growth regulators
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Гамаюнова В. В. Формування поживного режиму ґрунту та врожайності картоплі літнього садіння / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Іскакова // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (42), т. 1. – С. 100–105.
Аннотация: У статті наведено результати досліджень з трьома сортами картоплі: ранньостиглим Тирас, середньораннім Забава та середньостиглим Слов‛янка – за літнього їх садіння на краплинному зрошенні. На вивчення взято три фони живлення – без добрив (контроль), N90P90K90 врозкид та N45P45K45 локально у шар ґрунту 0–12 см, а також обробку рослин у фазу бутонізації сучасними регуляторами росту: діазофітом, адаптофітом та агростимуліном. Встановлено, що вирощувати картоплю усіх сортів, які взяті на вивчення у двоврожайній культурі за літнього садіння та краплинного зрошення на півдні України, доцільно. Продуктивність бульб формується сталою й істотно залежить від фону живлення. За рахунок мінеральних добрив, незалежно від дози та способу внесення, врожайність бульб підвищується на 43–45 %. Застосування регуляторів росту сприяє подальшому збільшенню врожайності. Досліджувані дози добрив N90P90K90 врозкид та N45P45K45 локально у шар ґрунту 0–12 см формують поживний режим ґрунту і продуктивність культури однакового рівня.
Описание: The paper presents the results of the investigation into the three varieties of potatoes-early Tiras, middle Slovianka and Zabava which were planted in summer under drop irrigation. Three backgrounds were used in the research – without fertilizers (control), with N90P90K90 on the top of the soil and N45 P45 K45 locally into 0–12 sm soil layer, as well as with the application of modern growth regulators like diazofiton, adaptofiton and agrostimulin during plants budding. The paper proves that it is expedient to grow different potato varieties which were taken for studies in a two-harvesting crop when planted in summer and under drop irrigation in the South of Ukraine. The tubers yielding capacity is constant and it depends on the background nutrition. Due to the fertilizers and regardless of the dose and methods of their application, the tuber yield increase by 43–45 %. The use of the growth regulators contributes to further increase in yielding capacity. The investigated dose of fertilizers N90P90K90 on the top of the soil and N45P45K45 locally in 0–12 sm soil layer from the nutritive soil regime and the same level of crop yielding capacity.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2708
Appears in Collections:2014, № 2 (42), т. 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VZNAU_2014_2_1_100-105.pdf331,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University