DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки і підприємництва >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2901

Название: Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області
Другие названия: Improvement of integral evaluation methodology of competitiveness of agricultural enterprises in Zhytomyr region
Авторы: Мартинчик, О. А.
Martynchyk, O.
Ключевые слова: конкурентоспроможність
competitiveness
сільськогосподарські підприємства
agricultural enterprises
інтегральний показник
integral index
стандартизована матриця
standardized matrix
групи індикаторів
groups of indicators
значимість показників
indexes significance
Дата публикации: 2014
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр
Библиографическое описание: Мартинчик О. А. Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області [Електронний ресурс] / О. А. Мартинчик // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2014. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3192. – Перевірено: 28.09.2015.
Аннотация: У статті здійснено теоретичне узагальнення існуючих методичних підходів до аналізу та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано власний методичний підхід до оцінки останніх, що полягає в розрахунку інтегрального показника та дозволяє аналізувати великі масиви даних, враховувати стимулюючий і дестимулюючий вплив обраних ознак на кінцевий підсумок, об’єднувати і використовувати критерії і показники різного ступеня вагомості і об’єкти дослідження різного рівня. У результаті опрацювання існуючих методик запропоновано оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств здійснювати за допомогою підходу, який би одночасно об’єднував декілька методів: метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, який охоплює основні напрямки діяльності, методика оцінки фінансового стану та метод балів. Це дозволить розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності на споживчому ринку та виявити конкурентні переваги, що забезпечать сільськогосподарським підприємствам утримання високого рівня конкурентоспроможності.
Описание: The given article dwells upon theoretical generalization of the existing methodological approaches to the analysis and evaluation of competitiveness of agricultural enterprises. The article suggests personal methodological approach to the enterprises evaluation, which implies calculation of integrity index and allows analyzing big data files, taking into account motivating and demotivating influence of the chosen features at the final result. The suggested approach allows consolidating and using of indexes and criteria different by cogency and research objects of different levels. As a result of processing of the current existing methodologies there was suggested the evaluation of competitiveness of agricultural enterprises that includes several methods: method based on the theory of effective competition that comprises the main business directions, method of financial state evaluation, method of points. Such approach allows calculating the integral index of the competitiveness at consumer market, finding out competitive advantages that will ensure high competitive level of agricultural enterprises.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2901
ISSN: 2307-2105
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
EE_2014_7.pdf316,99 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ