DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3001

Название: Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах
Другие названия: The concept of synergistic control for agents interaction processes in the social Internet services
Авторы: Грищук, Р. В.
Hryschyk, R.
Молодецька, К. В.
Molodetska, K.
Ключевые слова: соціальний інтернет-сервіс
social Internet service
взаємодія агентів
the interaction of agents
динамічний хаос
dynamic chaos
синергетичне управління
synergistic control
фазовий портрет
phase portrait
атрактор
attractor
інформаційна безпека
information security
Дата публикации: 2015
Издатель: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Грищук Р. В. Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах / Р. В. Грищук, К. В. Молодецька // Безпека інформації. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 123–130.
Аннотация: Еволюційні процеси в соціальних інтернет-сервісах відбуваються переходом з одного стану в інший через хаос, який характеризується високою чутливістю системи до зовнішніх збурень. В результаті система досягає одного із можливих стійких станів – атракторів, на вибір якого негативно впливають потенційні загрози, націлені на агентів соціальних інтернет-сервісів. В статті розглянуто концепцію синергетичного управління для забезпечення інформаційної безпеки держави в розрізі управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах. Синтезоване синергетичне управління на основі обраного динамічного інваріанту забезпечує протікання у віртуальних спільнотах процесів керованої самоорганізації агентів для переходу системи до заданого керованого стану. В результаті синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах у точці сплеску синергетичного ефекту досягається поставлена мета взаємодії агентів. Наведено модельні приклади застосування концепції.
Описание: Evolutionary processes in social Internet-services occurring transition from one state to another through the chaos that characterized by high sensitivity of the system to external disturbances. As a result, the system is one of the possible stable states - attractors, the choice of which adversely affect the potential threats that target agents of social Internet-services. In this paper the concept of synergistic management for information security in the context control process of agent interaction in social Internet-services was proposed. Synthesized synergistic control through selected dynamic invariant provides flow processes in virtual communities of self-control agents to move the system to a given state controlled. As a result of the synergistic control for interaction process of agents in the social Internet-services at the point surge synergistic effect achieved the goal of interaction between agents. The modeling example of the concept model has been given.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3001
ISSN: 2225-5036
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Bezpeka_informacii_2015_21_2_123-130.pdf690,64 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ