DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2008, № 1 (22) >

Browsing "2008, № 1 (22)" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 66 of 66
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Агроекологічні аспекти використання альтернативних видів добривВорона, Л. І.; Vorona, L.; Євтушок, І. М.; Yevtushok, I.; Ткачук, В. П.; Tkachuk, V.
2008Альтернативні джерела енергії: чи врятують вони Україну від енергетичної залежності та екологічної катастрофи?Цивенкова, Н. М.; Thyvenkova, N.; Самилін, О. О.; Samulin, O.
2008Аналіз господарсько-біологічних ознак корів німецької чорно-рябої породи різних генетико-екологічних генераційПелехатий, М. С.; Pelekhaty, M.; Піддубна, Л. М.; Piddubna, L.; Ружицька, О. В.; Ruzhytska, O.
2008Будова тертки молюсків роду Theodoxus (mollusca: gastropoda: pectinibranchia)Шубрат, Ю. В.; Shubrat, J.
2008Використання трудових ресурсів села за умов приєднання України до СОТТищенко, С. В.; Tyshchenko, S.
2008Випробування сортів і гібридів картоплі на стійкість до картопляної нематодиПоложенець, В. М.; Polozhenets, V.; Немерицька, Л. В.; Nemerytska, L.
2008Вплив антропогенної трансформації навколишнього середовища на стан прісноводної малакофауни УкраїниСтадниченко, А. П.; Stadnychenko, A.; Богачова, А. М.; Bogachova, A.; Шубрат, Ю. В.; Shubrat, Ju.
2008Вплив густоти посіву і мінеральних добрив на якісні показники льону олійногоШваб, С. Б.; Shvab, S.; Рибак, М. Ф.; Rybak, M.; Дема, В. М.; Dema, V.
2008Вплив западинного мікрорельєфу на особливості формування водного режиму комплексу дернових ґрунтів Лівобережного ЛісостепуЛадика, М. М.; Ladyka, M.
2008Вплив комплексного добрива Кристалон та стимулятора росту Альбіт на урожайність та якість льону-довгунцяДідора, В. Г.; Didora, V.; В'юнцов, С. М.; Vyuntsov, S.
2008Вплив металохелатів на ріст та розвиток перепелівБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Грузинська, І. Я.; Gruzinska, I.; Гаврильченко, Н. Г.; Gavrilchenko, N.
2008Динаміка кислотності ґрунтів орних земель Лівобережного Полісся і ЛісостепуМельник, А. І.; Мelnyk, А.; Надточій, П. П.; Nadtochy, P.
2008Динаміка насаджень дуба звичайного у Житомирському Поліссі за площами і запасамиІванюк, І. Д.; Ivanyuk, I.; Іванюк, Т. М.; Ivanyuk, T.
2008Динаміка стану лісових грунтів і насаджень під впливом викидів гірничовидобувних підприємствДавидова, І. В.; Davidova, I.
2008Емпірична оцінка рівня сільського розвитку та роль окремих економічних чинників щодо його формуванняШваб, М. Ю.; Shvab, M.
2008Емпірична оцінка трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств: макроекономічний аспектВласенко, О. П.; Vlasenko, O.
2008Ефективність вапняків Білокоровицького родовищаСмаглій, В. О.; Smagliy, V.
2008Ефективність елементів біологізації сівозмін на ПоліссіБовсуновський, А. М.; Bovsunovsky, A.; Савчук, О. І.; Savchuk, O.
2008Ефективність удобрення хмелю на дерново-підзолистому ґрунтіСтецюк, О. П.; Stetsyuk, А.; Ільїнський, Ю. М.; Ilynskyy, Yu.
2008Забруднення важкими металами грунтового покриву і фітоценозів на території м. Житомира та прилеглих до нього агроекосистемВалерко, Р. А.; Valerko, R.
2008Забруднення насаджень ягідних культур важкими металами в автомагістральних зонахОвезмирадова, О. Б.; Ovezmiradova, O.
2008Загальновиробничі витрати в контексті обліку непрямих витратАндрющенко, Н. С.; Andryushchenko, N.
2008Заслужений авторитет і повага ювіляра – вченого, педагога і керівника [до 60-річчя з дня народження Бурлаки В. А.]колектив ДАЕУ
2008Збудники кільцевої гнилі картоплі в умовах Полісся УкраїниПоложенець, В. М.; Polozhenets, V.; Левченко, В. Б.; Levchenko, V.; Немерицька, Л. В.; Nemerytska, L.
2008Інвестування модернізації галузі молочного скотарства в контексті переходу на світові стандарти якостіСукненко, Т. М.; Suknenko, T.
2008Кількісні характеристики розвитку фітопланктону р. ТетерівШелюк, Ю. С.; Shelyuk, Y.
2008Метод одержання екологічно чистої води за допомогою іонообмінних целюлозних волоконЛогвиненко, Л. В.; Logvinenko, L.; Дяченко, В. В.; Dyachenko, V.
2008Методичні аспекти оцінки племінної цінності бугаїв-плідників в умовах суцільної голштинізаціїПелехатий, М. С.; Pelekhaty, M.; Самчик, Д. В.; Samchyk, D.
2008Місце сільськогосподарських підприємств в організаційній структурі галузі свинарстваБорисова, А. Ф.; Borysova, A.
2008Модель геомагнітного збурення в системі Земля – іоносфераЛось, Л. В.; Los, L.; Бродський, Ю. Б.; Brodskiy, Yu.; Ганношин, В. П.; Gannoshin, V.
2008Моніторинг стану і перспективи використання альтернативних джерел енергії та відновлюваних паливно-енергетичних ресурсів Житомирської області в екологічному аспектіСухораба, В. П.; Suhoraba, V.
2008Морфологічні показники залоз ранньовідлученого молодняку свиней при згодовуванні бактеріального препарату лактомінуКучерявий, В. П.; Kucheriavy, V.
2008Науково-теоретичному збірнику «Вісник ДАЕУ» – 10 роківНадточій, П. П.; Nadtochii, P.; Євтушок, І. М.; Yevtushok, I.
2008Научное сопровождение интродукции суданской травы в кормопроизводство юго-западной части Нечерноземья РоссииДьяченко, В. В.; Dyachenko, V.; Дяченко В. В.
2008Організаційна культура як фактор мотивації персоналу підприємстваХарчишина, О. В.; Kharchyshyna, O.
2008Особливості вертикальної міграції радіонуклідів у насадженнях зерняткових і ягідних плодових культур зони обов’язкового відселення ЖитомирщиниКуян, В. Г.; Kuyan, V.; Овезмирадова, О. Б.; Ovezmiradova, O.
2008Особливості та завдання Болонського процесу в аграрній освіті УкраїниБурлака, В. А.; Burlaka, V.
2008Особливості формування доз внутрішнього опромінення мешканців радіактивно забруднених населених пунктів Народницького району Житомирської областіРоманчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Вінічук, В. О.; Vinichuk, V.; Вікарчук, В. А.; Vicarchyk, V.
2008Оцінка зонального ризику галузі хмелярстваНиколюк, О. М.; Nykolyuk, O.
2008Оцінка стану сільськогосподарських виробничих кооперативів ЖитомирщиниКорягіна, А. Д.; Koryagina, A.
2008Патологічні зміни в організмі молюсків за дії важких металів водного середовищаВискушенко, Д. А.; Vyskushenko, D.; Єрмошина, Т. В.; Ermoshyna, T.
2008Перколяційна кераміка з гідроксилапатиту для біотехнологій, ортопедії та екологіїГрабар, О. І.; Grabar, O.
2008Перспективи енергетичного використання соломи для сільського господарства УкраїниЛось, Л. В.; Los, L.; Іванцов, В. В.; Ivantsov, V.; Новіцький, Р. Ц.; Novitsky, P.
2008Підвищення прибутковості аграрних підприємств як основа їх фінансової стійкостіСоколова, А. О.; Sokolova, A.
2008Показники крові, рубцевого метаболізму у бугайців при згодовуванні пелюшки і кормів, вироблених у зоні радіоактивного забрудненняГончарова, К. В.; Goncharovа, E.
2008Проблеми енергозбереження в льонарствіВодяницький, Г. П.; Vodyanytskyy, G.; Корсак, С. Й.; Korsak, S.; Міненко, С. В.; Minenko, S.
2008Просторовий розвиток сільських територій: сучасний стан та перспективи відродженняВіленчук, О. М.; Vilenchuk, O.
2008Радіоекологічна та продуктивна оцінка застосування комплексонатів мікроелементів при вирощуванні кормових культур СТОВ «Полісся» Народницького районуБіденко, В. М.; Bidenko, V.; Кураченко, Н. М.; Kyrachenko, N.; Трунова, О. К.; Trunova, O.; Лавренюк, О. О.; Lavrenyuk, O.; Осадча, О. В.; Osadcha, O.
2008Радіоекологічні передумови реабілітації радіаційно небезпечних земель зони Полісся Житомирської областіТрембіцький, В. А.; Trembitsky, V.; Мартенюк, О. М.; Martenyuk, O.
2008Реконструкція корівника консольно-балочної конструкції з доїнням корів з допомогою установки «Тандем»Польовий, Л. В.; Polyovy, L.; Яремчук, О. С.; Yaremchuk, O.; Андрійчук, В. Ф.; Andriychhuk, Y.
2008Рибогосподарські та природоохоронні заходи на водоймах комплексного водокористуванняАлимов, С. І.; Alimov, S.
2008Ріпаківництво: перспективи розвитку галузіДанкевич, Є. М.; Dankevich, E.; Ворона, Л. І.; Vorona, L.; Дема, В. М.; Dema, V.
2008Роль хімізації в підвищенні ефективності сільськогосподарських угідьТарасович, Л. В.; Tarasovych, L.
2008Стан якості ґрунтових вод у місті ЖитомирБордюг, Н. С.; Bordyug, N.
2008Стаціонарні роздавачі кормів у реконструйованому приміщенні ферми на 75 корів із закінченим виробничим цикломПольовий, Л. В.; Polyoviy, L.; Романенко, Т. Д.; Romanenko, T.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Y.
2008Створення вертикальних маркетингових систем в бурякоцукровому підкомплексі на основі реструктуризації власностіМазуркевич, Н. В.; Mazurkevych, N.
2008Сучасний стан галузі бджільництва у світі та УкраїніЯценко, О. М.; Yatsenko, O.
2008Сучасний стан формування ринку льонопродукції на ЖитомирщиніПриймачук, Т. Ю.; Priymachuk, T.; Вождай, Н. В.; Vozhday, N.; Проценко, А. В.; Protsenko, A.
2008Тенденції розвитку птахівництва у Житомирській областіРусак, О. П.; Rusak, О.
2008Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах ринкових перетвореньЦиганок, В. М.; Tsyganok, V.; Циганок, М. К.; Tsyganok, N.
2008Толерантність сільськогосподарських культур до токсичної дії важких металівЯковишина, Т. Ф.; Yakovyshyna, T.
2008Уражуваність хворобами і продуктивність сортів ріпака ярого на ясно-сірих лісових ґрунтах Полісся ЖитомирщиниЗробок, О. М.; Zrobok, O.; Дереча, О. А.; Derecha, O.
2008Урожай і якість цукрових буряків залежно від системи удобренняДідора, В. Г.; Didora, V.; Орловський, М. Й.; Orlovsky, M.; Поборський, С. В.; Poborsky, S.; Слободяник, В. К.; Slobodyanyk, V.
2008Формування урожайності конюшини лучної залежно від удобрення та обробітку ґрунту в польовій сівозмініСтоцька, С. В.; Stotska, S.
2008Ціноутворення на ринку свинини: основні фактори впливуКравець, І. В.; Kravets, I.
2008Ювілей вченого, педагога і керівникаректорат ДАЕУ
Showing results 1 to 66 of 66

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU