DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра загальної екології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3133

Название: Якісний і кількісний склад ефірної олії Змієголовника молдавського (Dracocephalum moldavica L.) залежно від фенологічних особливостей та фаз розвитку
Другие названия: Qualitative and quantitative composition of essential oil of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) depending on phenological features and phases of development
Авторы: Котюк, Л. А.
Kotyuk, L.
Ключевые слова: інтродукція
introduction
пряно-ароматичні рослини
aromatic plants
компонентний склад ефірної олії
essential oil composition
Dracocephalum moldavica L.
Issue Date: 2014
Издатель: Національна академія аграрних наук України; Інститут фізіології рослин і генетики
Библиографическое описание: Котюк Л. А. Якісний і кількісний склад ефірної олії Змієголовника молдавського (Dracocephalum moldavica L.) залежно від фенологічних особливостей та фаз розвитку / Л. А. Котюк // Физиология растений и генетика. – 2014. – Т. 46, № 6. – С. 541–548.
Аннотация: Досліджували якісний і кількісний склад компонентів ефірної олії інтродуцента Dracocephalum moldavica, вирощуваного у зоні Полісся України. Показано, що залежно від формових особливостей та фенологічних фаз розвитку рослин він змінюється. Вміст цитралю у синьоквіткової форми у фазу бутонізації становив 20,54 %, цвітіння — 48,55, плодоношення — 34,38 %. В ефірній олії білоквіткової форми D. moldavica у фази бутонізації та цвітіння він істотно не відрізнявся і становив відповідно 38,05 та 40,0 %, у фазу плодоношення знижувався в 1,5 раза — до 26,11 %. У фазу бутонізації у білоквіткової форми D. moldavica відмічено високий вміст геранілацетату — 49,96 %, у синьоквіткової форми цей показник був нижчим — 32,67 % загальної кількості всіх компонентів. У фазу плодоношення рослини містили максимальні кількості терпеноїдів гераніолу та неролу — від 20 до 26 %. Крім того, в ефірній олії змієголовника молдавського у фази бутонізації та плодоношення виявлено моноциклічний сесквітерпен гермакрен D. Доведено, що для потреб косметичної галузі сировину змієголовника молдавського доцільніше заготовляти у фази бутонізації та плодоношення, а для використання у фармації — в період цвітіння.
Описание: It was shown that the qualitative and quantitative composition of components of essential oil of the Dracocephalum moldavica introducent grown in Ukrainian Polissya is changed depending on phenological features and phases of plant development. The citral content in a blueflower form during budding was 20,54 %, flowering — 48,55 %, fruitage — 34,38 %, as to essential oil of whiteflower form the citral content during bidding and flowering did not differ essentially and was 38,05 and 40,0 % respectively, and during fruitage it decreased by 1,5 times and amounted to 26,11 %. At budding period the whiteflower form of D. moldavica showed a high content of geranilacetate — 49,96 %; in a blueflower form this index was lower — 32,67 % of the total amount of all the components. During the phase of plant fruitage the maximum amount of geraniol and nerol terpenoids — from 20 to 26 % was observed. Besides, during the budding and fruitage phase monocyclic sesquiterpene germakrene D was found in essential oil of Moldavian dragonhead. It was concluded that for the cosmetic industry needs it is more reasonable to store up Moldavian dragonhead raw material during the budding and fruitage phase, and for the utilization in pharmacy it should be done during the flowering period.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3133
ISSN: 2308-7099
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FRG_2014_6_541-548.pdf194,91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU