DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3157

Название: Регуляризація попиту акторів на контент соціальних інтернет-сервісів на основі синергетичного управління
Другие названия: Regularization demand actors for social networking services content services based on synergistic management
Авторы: Молодецька, К. В.
Molodetska, K.
Ключевые слова: взаємодія акторів
actors interaction
контент
content
синергетичне управління
synergistic management
Issue Date: 2015
Издатель: Державний університет телекомунікацій
Библиографическое описание: Молодецька К. В. Регуляризація попиту акторів на контент соціальних інтернет-сервісів на основі синергетичного управління / К. В. Молодецька // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 17–20 листоп. 2015 р. : у 5-ти т. – К. : ДУТ, 2015. – Т. 3. – С. 69–70.
Аннотация: На сучасному етапі соціальні інтернет-сервіси є популярною віртуальною платформою для комунікації учасників віртуальних спільнот – акторів. Окрім позитивних характеристик соціальні інтернет-сервіси є джерелом загроз, спрямованих на маніпулювання суспільною свідомістю. Це може призвести до зміни динаміки системи і її переходу в стан некерованого хаосу. В роботі за-пропоновано використовувати процеси самоорганізації, які виникають в системі під впливом си-нтезованого синергетичного управління. У результаті забезпечується керованість процесів взаємодії акторів у розрізі підтримання заданого рівня попиту на контент деструктивного змісту.
Описание: At the present stage of social Internet services is a popular virtual communication platform for members of virtual communities - actors. In spite of positive social characteristics of Internet services is a source of threats aimed at manipulating public opinion. This may change the dynamics of the system and its transition to a state of unmanaged chaos. The paper proposed to use self-organization processes that occur in the system under the influence of synthesized synergistic management. The result ensured control processes of interaction of actors in the context of maintaining a given level of demand for the content of destructive content.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3157
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Suchasni_inform-telecomun_tekhnol_69-70.pdf243,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University