DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3188

Название: Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах
Другие названия: Relationship of society and environment under regional socio-economic conditions
Авторы: Тарасова, В. В.
Tarasova, V.
Ключевые слова: оцінка
assessment
комплексна оцінка
complex assessment
стан забруднення довкілля
state of nature pollution
небезпека здоров’ю
danger to health
Issue Date: 2013
Издатель: Харківський національний економічний університет; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
Библиографическое описание: Тарасова В. В. Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах / В. В. Тарасова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7. – С. 54–60.
Аннотация: У статті розглядаються взаємовідносини суспільства і довкілля з використанням основних методів статистики – табличного, графічного паралельних рядів і кореляційного на базі системи інтегральних показників, визначених за методом питомої участі. Виявлено низький рівень природно-техногенної безпеки, незадовільну екологічну й санітарно-епідемічну ситуацію, що пов’язані з недосконалою стратегією господарювання та значними диспропорціями у використанні території, деформованою структурою економіки багатьох регіонів, переважанням екологічно небезпечних виробництв. Встановлено залежність між станом здоров’я населення та станом забруднення атмосферного повітря і водних об’єктів.
Описание: The article considers interrelations of society and environment with the use of the main methods of statistics – table, graphical of parallel rows and correlation ones on the basis of the system of integral indicators, determined at the level of the method of specific participation. It reveals a low level of nature and man-caused security, unsatisfactory ecological and sanitary-epidemic situation, connected with an imperfect strategy of conducting economic activity and major disproportions in the use of territories, deformed structure of economy of many regions, and predominance of ecologically dangerous productions. The article establishes dependence between the state of health of the population and the state of air and water pollution.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3188
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
bus.inform_2013_7_54-60.pdf745,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University