DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2011, № 1 (28), т. 1 >

Browsing "2011, № 1 (28), т. 1" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 72 of 72
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Агроекологічна оцінка класифікацій природних фітоценозів в умовах ПоліссяСмаглій, О. Ф.; Smahliy, O.; Цуман, Н. В.; Tsuman, N.; Журавель, С. В.; Zhuravel, S.; Журавель, С. С.; Zhuravel, S.
2011Біологічна активність грунту в залежності від систем добрив в короткоротаційній сівозмініТрембіцька, О. І.; Trembithka, O.
2011Вивчення реципрокного схрещування при створенні поліської м’ясної породи великої рогатої худобиКінцал, Ю. А.; Kintsal, Y.
2011Вплив металохелатів на морфологію яєць при різному утриманні перепілокБурлака, В. А.; Burlaka, V.; Бабич, Л. Ф.; Babych, L.; Павлюк, Н. В.; Pavlyuk, N.; Мамченко, В. Ю.; Mamchenko, V.; Романюк, О. Л.; Romanyuk, O.
2011Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність льону-довгунцяДідора, В. Г.; Didora, V.; Суханюк, Н. О.; Suhaniyk, N.
2011Вплив попередників на чисельність золотистої картопляної нематоди в ґрунтіПоложенець, В. М.; Polozhenets, V.; Гурманчук, О. В.; Gurmanchuk, O.
2011Вплив різних систем агроменеджменту на біорізноманітністьЯщенко, С. А.; Yashchenko, S.; Димань, Т. М.; Dyman, T.
2011Вплив способів обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив на вміст хлорофілу в рослинах пшениці ярої сорту ПечерянкаІщук, О. В.; Ischuk, О.; Швайка, О. В.; Shwayka, O.
2011Вплив таксономічної приналежності видів трав’яно-чагарничкового ярусу на акумуляцію ними 137Cs у чорновільхових болотахМ’ясковська, О. С.; Myaskovska, O.
2011Вплив теплотворної здатності оксиду кальцію на агрохімічні показники органо-мінеральної сумішіРябцева, Н. О.; Ryabtseva, N.
2011Вплив часу біоактивації зерен пшениці сорту "Одеська – 162" на кінетику її проростанняГрабар, І. Г.; Grabar, I.; Максимчук, О. М.; Maksimchuk, O.; Левик, С. А.; Levik, S.
2011Гематологічні показники свиноматок при включенні в раціон генномодифікованих шротівГелевер, І. А.; Gelever, I.; Бурлака, В. А.; Burlaka, V.; Горальська, І. Ю.; Goralska, I.; Дідух, М. І.; Diduhh, M.
2011Гіпотеза енергетичного зв'язку сейсмічного процесу, що протікає, з моноенергетичним потоком електронів шару F2 іоносфериБродський, Ю. Б.; Brodskyi, Yu.; Ганношин, В. П.; Gannoshyn, V.; Чичилюк, С. Б.; Tсhytсhyluk, S.
2011Динаміка біологічного та хімічного споживання кисню в р. Жерев та її основних притокахКоткова, Т. М.; Kotkova, T.; Селезньова, Г. О.; Seleznyova, G.
2011Дослідження переваг та недоліків використання рослинних відходів як сировини для отримання генераторного газу в порівнянні з іншими видами твердого палива, що використовується в газогенераторахЛось, Л. В.; Los, L.; Іванцов, В. В.; Ivantsov, V.
2011Екологічна оцінка ґрунту теплиць та оранжерей Миронівського фітотронно-тепличного комплексуДубовий, В. І.; Dubovyy, V.; Ткалич, В. В.; Tkalych, V.; Дубовий, О. В.; Dubovyy, O.
2011Екологічне обґрунтування впливу заходів основного обробітку ґрунту в зерно-бурякових сівозмінах на забур'яненість цукрових буряківРеменюк, Ю. О.; Remenyk, Yu.; Бойчук, О. В.; Boichuk, O.; Мартиненко, Є. В.; Martunenko, E.; Орловський, М. Й.; Orlovsky, M.
2011Екологічні аспекти переробки ріпакуКошицька, Н. А.; Koshycka, N.; Фещенко, В. П.; Feschenko, V.
2011Екологічні оособливості формування талого та дощового поверхневого стоку міста (на прикладі міста Житомира)Піціль, А. О.; Pitsil, А.
2011Екологічність агровиробництва в УкраїніТарасова, В. В.; Tarasova, V.
2011Економічна оцінка застосування рідких комплексних добрив «Віталист» та «Оазис» при вирощуванні соїХудяков, О. І.; Khudykov, A.
2011Економічно та екологічно раціональне агробудівництвоКоваленко, О. В.; Kovalenko, O.
2011Ефективність використання солей і комплексонатів мікроелементів у годівлі молочних корів на території радіоактивного забрудненняБіденко, В. М.; Bidenko, V.; Ковальчук, В. І.; Kovalchuk, V.; Мартинчик, О. А.; Martynchyk, O.
2011Ефективність застосування інсектоакарицидів проти великої смородинової попелиці на смородині чорнійБакалова, А. В.; Bakalova, A.
2011Ефективність непрямого відбору корів за габаритними розмірамиПелехатий, М. С.; Pelekhaty, M.; Піддубна, Л. М.; Piddubna, L.; Шуляр, Альона Л.; Shulyar, Alyona
2011Ефективність перегнійно-сидеральної системи удобрення хмелю на дерновому ґрунті в зоні ПоліссяКириченко, Л. П.; Kyrychenko, L.
2011Заповідні території як основа розвитку туристично-рекреаційної індустрії регіонуІванюк, Т. М.; Ivanyuk, T.; Іванюк, Д. П.; Ivanyuk, D.
2011Змішані посіви пальчастого проса (Eleusine coracana) з редькою олійною в Житомирському ПоліссіКумечко, О. М.; Kumechko, O.
2011К. П. Ягодовський – учений, педагог, практикГнатів, О. В.; Gnativ, K.
2011Короткоіснуючі елементи як фактор радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕСХрапійчук, П. П.; Khrapiychuk, P.
2011Критерії індикаторів впливу на агроекосистеми полігону твердих побутових відходів м. ЖитомирГодовська, Т. Б.; Godovska, T.; Фещенко, В. П.; Feshchenko, V.
2011Кругообіг органічного вуглецю в агроценозі Північного ЛісостепуМатвійчук, Б. В.; Matviychuk, B.; Рябчук, О. П.; Ryabchuk, A.
2011Леоніду Васильовичу Лосю –75колектив ЖНАЕУ
2011Методи визначення білка і жиру в молоці та молочних продуктахКовальчук, Т. І.; Kovalchuk, T.; Барсукова, О. В.; Barsukova, O.
2011Міграція важких металів в системі корми – організм бугайців на відгодівліСавченко, Ю. І.; Savchenko, Yu.; Савчук, І. М.; Savchuk, I.; Савченко, М. Г.; Savchenko, M.; Чорна, Л. І.; Chorna, L.; Карпюк, Н. А.; Karpyuk, N.
2011Мінливість агрохімічних показників темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту упродовж теплого періоду рокуМельник, А. І.; Melnik, A.; Матухно, Ю. Д.; Matuhno, Y.; Проценко, О. І.; Protsenko, A.
2011Мойсієнко Віра Василівна [до 60-річчя з дня народження]колектив ЖНАЕУ
2011Моніторинг показників гемопоезу та природної резистентності у продуктивних тварин в умовах радіоактивного забруднення територіїЛігоміна, І. П.; Ligomina, I.; Фурман, С. В.; Furman, S.; Олійник, Г. П.; Oliynuk, G.; Фасоля, В. П.; Fasolya, V.
2011Моніторинг якості води джерел централізованого водопостачання Житомирського районуЩербатюк, А. Ф.; Scherbatyuk, A.; Фещенко, В. П.; Feschenko, V.
2011Наукове обґрунтування шляхів підвищення кормової продуктивності та довголіття багаторічних травостоївМойсієнко, В. В.; Moiseenko, V.
2011Нові та рідкісні мохоподібні для Житомирської областіВірченко, В. М.; Virchenko, V.; Орлов, О. О.; Orlov, O.
2011Обґрунтування фізичного зв'язку сейсмічного процесу, що розвивається, з аномальними змінами магнітного і електричного полів у верхній атмосфері земліГанношин, В. П.; Gannoshin, V.; Чичилюк, С. Б.; Tсhytсhyluk, S.
2011Оптимізація складу субстратів при акліматизації мікросаджанців хмелю, отриманих шляхом in vitroХандрика, Н. П.; Khandryka, N.
2011Организационно-технологическое обоснование семеноводства суданской травы в Брянской области Российской ФедерацииДьяченко, В. В.; Dyachenko, V.; Дьяченко, В. В.; Dyachenko, V.
2011Особливості акумуляції свинцю в урбаноземах і фітоценозах на території м. ЖитомираВалерко, Р. А.; Valerko, R.; Мислива, Т. М.; Myslyva, T.; Герасимчук, Л. О.; Gerasymchuk, L.
2011Особливості навантаження і розподіл зношування поверхонь витків шнекових робочих органівБойко, А. І.; Boiko, A.; Савченко, В. М.; Savchenko, V.; Куликівський, В. Л.; Kulykivskyi, V.
2011Особливості плодоношення ущільнених садів яблуні в різні вікові періоди на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся УкраїниКуян, В. Г.; Kuyan, V.
2011Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів Солотвинської еталонної осушувальної системи в результаті впливу скидних водКлимчик, О. М.; Klymchyk, O.
2011Оцінка забруднення атмосферного повітря від діяльності Добротвірської теплоелектростанціїСивик, Х. О.; Syvyk, K.
2011Оцінка соціо-економіко-екологічного стану селітебної території міських поселень в контексті сталого розвиткуКлименко, М. О.; Klymenko, N.; Прищепа, А. М.; Prischepa, A.; Брежицька, О. А.; Brezhickaya, E.
2011Перетравність і обмін поживних речовин в організмі бугайців при використанні пелюшкиСавчук, І. М.; Savchuk, I.; Костанецька, Ю. В.; Kostanezka, Y.
2011Перехід на нові економічні та екологічні імперативи добробуту суспільстваСлавов, В. П.; Slavov, V.; Коваленко, О. В.; Kovalenko, O.; Заря, І. В.; Zarya, I.; Патарідзе, В. О.; Pataridze, V.
2011Порівняльний аналіз фізико-морфологічних якостей яєць гусей різного генетичного походженняХвостик, В. П.; Khvostik, V.
2011Прогнозування врожайності зернових культур за багатоспектральними даними дистанційного зондування земліПількевич, І. А.; Pilkevych, I.
2011Продуктивність пшениці озимої залежно від добрив та засобів захисту при вирощуванні її на дерново-підзолистих супіщаних грунтах Правобережного Полісся УкраїниТрембіцький, В. А.; Trembitsky, V.; Євтушок, І. М.; Yevtushok, I.; Мартенюк, О. М.; Martenyuk, A.
2011Продуктивність та якість конюшини лучної залежно від агротехнічних прийомів вирощуванняСтоцька, С. В.; Stotska, S.
2011Просторова варіабельність важких металів в орному шарі сірого лісового ґрунту в середині ротації сівозміниБорисюк, Б. В.; Borisyuk, В.; Залевський, Р. А.; Zalevs'kiy, R.
2011Радіоекологічна оцінка молока та його частка у дозовому навантаженні мешканців північної частини УкраїниРоманчук, Л. Д.; Romanchuk, L.
2011Ранньовесняні лісові нектаро- та пилконоси зони радіоактивного забрудненняСіченко, О. М.; Sichenko, О.
2011Реабілітація радіоактивно забруднених земель внаслідок аваріїї на ЧАЕС шляхом вирощування ріпаку на біопаливоМалиновський, А. С.; Malynovsky, A.; Дідух, М. І.; Dedukh, M.
2011Розподіл важких металів у агроландшафтах водозбірних басейнів малих річок Дністра (в межах Львівської області)Гичка, О. Р.; Gychka, O.
2011Розподіл мікротвердості в поверхневому шарі після електроерозійної обробкиБорак, К. В.; Borak, K.
2011Розробка енергетичного балансу технології вирощування хмелюСмаглій, О. Ф.; Smagliy, O.; Ільїнський, Ю. М.; Ilyinsky, Yu.
2011Розробка сільськогосподарської техніки України на базі сучасної науки і нових технологійМерцедін, Р. Н.; Mertsedin, R.; Мерцедін, Г. Р.; Mertsedin, G.
2011Роль антропогенного фактора в деградации водоемов урбанизированного регионаДрозд, Г. Я.; Drozd, G.; Пашутина, Е. Н.; Pashutina, E.; Белокобыльский, С. А.; Belokobylskij, S.
2011Роль взаємозв'язків між продуктивними і технологічними ознаками корів молочних порід при проведенні послідовного добору в умовах безпривязної технології утриманняІванов, І. А.; Ivanov, I.; Сніхівська, Г. І.; Snihovska, A.
2011Статистичне оцінювання розстилання стебел льону-довгунцю комбайнамиЛімонт, А. С.; Limont, A.
2011Створення в ГІС електронних картограм деяких параметрів ґрунтів Житомирського Полісся на основі космічної зйомкиТрускавецький, С. Р.; Truskavetsky, S.
2011Удосконалення елементів технології вирощування високоякісного насіння озимого жита в короткоротаційній сівозмініЦуман, Н. В.; Tsuman, N.; Абдурагімова, Т. В.; Abduragimova, T.
2011Формування асиміляційної поверхні та сухої речовини рослин кабачків при застосуванні різних схем розміщення рослин в умовах південної частини західного Лісостепу УкраїниГойсюк, Л. В.; Hoysyuk, L.
2011Цинк в ґрунтах Житомирського ПоліссяМислива, Т. М.; Myslyva, T.
2011Цитогенетична оцінка стану аутохтонних лісівЄрмолаєва, О. В.; Ermolaeva, O.; Левицька, О. К.; Levitskaya, E.
Showing results 1 to 72 of 72

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU