DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3481

Название: Нематодози шлунково-кишкового тракту коней (поширення, патогенез, діагностика та лікування)
Другие названия: Nematodes invasions of the gastrointestinal tract of horses (spreading, pathogenesis, diagnostics and treatment)
Авторы: Згозінська, О. А.
Zghozinska, O.
Ключевые слова: нематодози
nematodes invasion
коні
horses
параскароз
paraskarosis
стронгілятози
strongylatoses
оксіуроз
oxyurosis
флотаційна рідина
flotation fluid
антигельмінтики
anthelmintics
Дата публикации: 2014
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Згозінська О. А. Нематодози шлунково-кишкового тракту коней (поширення, патогенез, діагностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.11 «Паразитологія» / О. А. Згозінська. – К., 2014. – 23 с.
Аннотация: У дисертації наведені результати щодо поширення змішаних нематодозів шлунково-кишкового тракту коней в умовах Житомирської та Київської областей. З’ясовані сезонні та вікові особливості поширення інвазій. Проведено гельмінтологічні дослідження кормів (сіна, силосу) як ланки передачі інвазійних елементів. Доведено, що корми і в грудні–лютому залишаються джерелом інвазування тварин. Наведені гістоморфологічні зміни печінки, тонкого та товстого кишечника коней, уражених параскарисами і стронгілятами. Удосконалений та запропонований спосіб копрологічної діагностики гельмінтозів тварин, який за ефективністю перевищує метод Фюллеборна та метод флотації з насиченим розчином кухонної солі і цукру у співвідношенні 1:1. Встановлено зміни морфологічних та біохімічних показників крові коней, уражених збудниками змішаних нематодозів. Визначено терапевтичну ефективність антигельмінтиків бровермектин-гелю, гельмісану, пандексу 1 %-го, універму. З метою дезінвазійного впливу на яйця та личинки Parascaris equorum, Strongylidae sp. випробувані розчини кристалу-900, кристалу-1000, бровадезу-плюс і ветоксу-1000.
Описание: The thesis presents the results of spreading of mixed nematodes invasions of the gastrointestinal tract of horses in Zhytomyr and Kyiv regions. Seasonal and age characteristics of spread of invasions were elucidated. The helminthological research of feed (hay, silage) as a link of transmission of invasive elements was conducted. It was proved that feed in December and February continue to be a source of the invasion of animals. It was shown what histomorphological changes were present in the liver, small intestine and large intestine of horses struck with Parascaris equorum and Strongylidae sp. It was improved and proposed the method of scatological diagnosis of animal’s helminthosis that prevails over the method of Fulleborn and the method of the floatation with saturated solution of table salt and sugar in the ratio 1:1. There were defined some changes of morphological and biochemical characteristics of blood of horses struck with originators of mixed nematodes invasions. It was defined the therapeutic efficacy of anthelminthics brovermectyn-gel, helmisan, pandex 1%, univerm. There were tested solutions of crystal-900, crystal-1000, brovadez-plus and vetoks-1000 to desinvasion effects on eggs and larvaes of Parascaris equorum, Strongylidae sp.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3481
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
avtoreferat_Zghozinska_O._2014.pdf446,41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ