DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3575

Название: Практичне впровадження методів екологічної економіки в аграрному секторі економіки
Авторы: Блажкевич, Т. П.
Blazhkevych, T.
Ключевые слова: нова стратегія розвитку людства
новая стратегия развития человечества
екологічне сільське господарство
экологическое сельское хозяйство
агроекосистема
агроэкосистема
екологічна стійкість агроекосистем
экологическая стойкость агроэкосистем
оптимізація взаємодії з навколишнім середовищем
оптимизация взаимодействия с окружающей средой
екологічно сталий розвиток біосфери
экологически устойчивое развитие биосферы
екологічний потенціал
экологический потенциал
ресурсний потенціал
ресурсный потенциал
екосистема
экосистема
економічна оцінка екологічного потенціалу
экономическая оценка экологического потенциала
фактори навколишнього середовища
факторы окружающей среды
екологічна економіка
экологическая экономика
динамічна вартісна оцінка ресурсів навколишнього середовища
динамическая стоимостная оценка ресурсов окружающей среды
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Блажкевич Т. П. Практичне впровадження методів екологічної економіки в аграрному секторі економіки / Т. П. Блажкевич // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 467–471.
Аннотация: Висвітлено місце і роль економічної оцінки аграрного ресурсного потенціалу навколишнього середовища. Доведено, що економічну оцінку екологічного потенціалу слід робити в динаміці взаємодії сільського господарства з навколишнім середовищем. Розроблено методику економічної оцінки ресурсів навколишнього середовища. Акцентовано увагу на необхідності перегляду принципів, законів і методів (форм) традиційної господарської діяльності та переходу до екологічної економіки, яка має бути заснована на інтересах (законах) домінуючих форм і видів живої матерії Землі, Космосу і Всесвіту.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3575
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Agrar_nauka_osvita_2015_467-471.pdf539,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University