DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3595

Название: Інституціональна економіка: ключові положення та основні поняття
Другие названия: Institutional economics: key points and basic terms
Авторы: Николюк, О. М.
Nykolyuk, O.
Ключевые слова: інституціональна економіка
institutional economics
індивід
individual
організація
organization
інституція
institution
невизначеність
uncertainty
трансакційні витрати
transaction costs
Дата публикации: 2013
Издатель: Білоцерківський національний аграрний університет; Університет економіки і підприємництва; Інститут економіки, технологій і підприємництва
Библиографическое описание: Николюк О. М. Інституціональна економіка: ключові положення та основні поняття / О. М. Николюк / Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5 (22) – С. 43–50.
Аннотация: Завданням дослідження є систематизація положень інституціональної економіки та, на основі її результатів, визначення сутності центральних понять інституціоналізму. У процесі вивчення теоретичних засад інституціональної економіки використано логіко-аналітичні методи наукових дослідження, зокрема прийоми аналогії та співставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції – для теоретичного узагальнення, уточнення понятійного апарату інституціональної теорії. На основі застосування методу операціоналізації понять розроблено авторське трактування понять «індивід», «організація», «інституція». Основними поняттями інституціональної економіки є «індивід», «організація» та «інституція». В основі дефініцій понять інституціональної економіки лежить положення про те, що дії індивіду як суб’єкту господарювання є лише частково раціональними. Це пояснюється об’єктивною неможливістю отримати повну та точну інформацію про дії інших економічних агентів. Інституцію визначено як механізм зниження інформаційної невизначеності шляхом формування рутинізованих моделей поведінки економічних агентів. Процес зниження невизначеності та спричинених нею трансакційних витрат передбачає формування рутинізованих схем та моделей поведінки суб’єктів господарювання через створення інституцій. При цьому господарська діяльність у межах організацій є більш адаптованою до практичної реалізації таких моделей поведінки, ніж дії окремих індивідів. Удосконалено дефініції ключових понять інституціональної теорії, до яких віднесено поняття «індивід», «організація» та «інституція», які розглядаються у системному взаємозв’язку одне із одним. Визначено характер, природа та особливості взаємозв’язку між основними категоріями інституціоналізму.
Описание: The investigation is aimed at systematizing the principles of institutional economics which will result in determining the essence of the basic concepts of institutionalism. The logic and analytical methods for scientific research, in particular methods of analogy and comparison, induction and deduction, scientific abstractions, were used for research the theoretical foundations of institutional (for theoretical generalization, clarifying the basic terms of institutional theory). The author developed the interpretation of concepts “an individual”, “an organization”, “an institution” on the basis of the method of operationalization of concepts. The basic concepts of institutional economics are “individual”, “organization” and “institution”. The definitions of the concepts of institutional economics are based on the principle that the activities of an individual as an economic entity is only partly rational. This can be accounted for by the objective impossible of obtaining a complete and exact information concerning the activities of other economic agents. The process of lessening uncertainty and the related transaction costs envisages the creation of routinized scheme and models of behavior of economic entities by means of setting up institutions. Along with it, the economic activities within the limits of an organization are more adapted to the practical realization of such behavior models than to the activities of separate individuals. Institution is defined as a mechanism of lessening the information uncertainty through simulating routinized models of behavior of economic agents. The definitions of the key concepts of institutional theory (in particular the concepts of “an individual”, “an organization” and “an institution”), which primarily are considered in the correlation with each other have been improved. The character, nature and characteristics of the correlation between thew concepts of institutionalism have been identified.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3595
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
SRE_2013_43-50.pdf144,36 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ