DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
***Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3702

Название: Екологічна роль омолоджувального обрізування дерев роду Tilia L. у вуличних насадженнях Житомира
Другие названия: Environmental role of rejuvenation pruning of Tilia L. trees in Zhitomir greenery
Экологическая роль омолаживающей обрезки деревьев рода Tilia L. в зелёных насаждениях Житомира
Авторы: Олексійченко, Н. О.
Oleksiuchenko, N.
Алексейченко, Н. А.
Матковська, С. І.
Matkovska, S.
Матковская, С. И.
Ключевые слова: екологічна роль
ecological role
экологическая роль
фітосанітарний стан
phytosanitary state
фитосанитарное состояние
омолоджувальне обрізування
rejuvenation pruning
омолаживающая обрезка
збудники хвороб
disease
болезни
липа крупнолиста
Tilia platiphyllos Scop.
липа крупнолистая
Issue Date: 2015
Издатель: Національний лісотехнічний університет України
Библиографическое описание: Олексійченко Н. О. Екологічна роль омолоджувального обрізування дерев роду Tilia L. у вуличних насадженнях Житомира / Н. О. Олексійченко, С. І. Матковська // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. Сер. Екологія та довкілля. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 14–18.
Аннотация: Наведено результати вивчення впливу омолоджувального обрізування на дерева роду Tilia L., визначено фітосанітарний стан представників видів липи серцелистої (Тilia cordata Mill.) та липи крупнолистої (Тilia platiphyllos Scop.) на центральних вулицях Житомира. Встановлено, що глибоке обрізування крони дерев липи з роками негативно впливає на життєвий стан дерев, позначається на їхній декоративності, прискорює про- цеси старіння та скорочує середню тривалість життя. Виявлено, що дерева роду Тilia L., які піддавались глибокому обрізуванню крони, найчастіше уражуються трутовиком справжнім (Phellinus igniarius (L.) Quél. та трутовиком лускатим (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.).
The results of the study of the effect of cooling pruning of the tree of Tilia L. genus are presented. Phytosanitary state of the cordata species representatives such as linden (Tilia cordata Mill.) аnd linden (Tilia platiphyllos Scop.) in the central streets of the city of Zhitomir are specfied. Deep pruning of tree crowns of lime over the years is found to have a negative impact on the living condition of the trees marked for their decoration, accelerate aging and shorten the average life span. It is revealed that the Tilia L. tree genus, which underwent deep pruning of the crown, often affects real tinder (Phellinus igniarius (L.) Quél, Tinder and scaly (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.).
Приведены результаты изучения влияния омолаживающей обрезки на деревья рода Tilia L., определено фитосанитарное состояние представителей видов липы сердцелистной (Тilia cordata Mill.) и липы крупнолистной (Тilia platiphyllos Scop.) на центральных улицах Житомира. Установлено, что глубокая обрезка кроны деревьев липы с годами негативно влияет на жизненное состояние деревьев, отражается на их декоративности, ускоряет процессы старения и сокращает среднюю продолжительность жизни. Выявлено, что деревья рода Тilia L., которые подвергались глубокой обрезке кроны, чаще всего поражаются трутовиком настоящим (Phellinus igniarius (L.) Quél. и трутовиком чешуйчатым (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3702
ISSN: 1994-7836
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nvnltu_2015_9.pdf328,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University