DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра ґрунтознавства і землеробства >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3719

Название: Біологічна активність ґрунту за органічної системи вирощування культур у короткоротаційній сівозміні
Другие названия: The biological activity of the soil in the organic system of growing crops in short crop rotation
Авторы: Ковальов, В. Б.
Kovalyov, V.
Трембіцька, О. І.
Trembitska, O.
Радько, Т. В.
Radko, T.
Ключевые слова: біологічна активність ґрунту
soil biological activity
органічна система
organic system
мінеральна система
mineral system
органо-мінеральна система
organic and mineral system
сівозміна
crop rotation
гумус
humus
врожай
yield
економічна ефективність
economic effectiveness
Дата публикации: 2015
Издатель: Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Ковальов В. Б. Біологічна активність ґрунту за органічної системи вирощування культур у короткоротаційній сівозміні / В. Б. Ковальов, О. І. Трембіцька, Т. В. Радько // Агропромислове виробництво Полісся. – 2015. – Вип. 8. – С. 15–20.
Аннотация: Вступ. Біологічна активність ґрунту є важливою складовою його родючості та визначає рівень і якість урожаю. Вона формується наявною у ґрунті чисельністю та біомасою мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп. У зв’язку зі зниженням рівня агроекологічного ведення землеробства виникли об’єктивні передумови для альтернативного землеробства. Мета досліджень — вивчити вплив органічних, органо-мінеральних добрив на біологічну активність ґрунту у короткоротаційній сівозміні. Методика досліджень. Дослід було закладено у 2005 році на дослідному полі Інституту сільського господарства Полісся, що знаходиться в с. Грозино Коростенського р-ну Житомирської обл., на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. У досліді вивчали вплив 5 варіантів удобрення на біологічну активність ґрунту. Результати досліджень. За кількістю виділеної вуглекислоти, розкладу лляної тканини та розвитку ґрунтової біоти — дощових черв’яків інтенсивність мікробіологічних процесів у ґрунті за органічної системи вирощування з внесенням підстилкового гною, соломи зернових культур та зеленої маси (сидератів) у порівнянні з мінеральною та органо-мінеральною системами визначили позитивний баланс гумусу в ґрунті (+1,1 т/га) та більш високі показники врожайності культур сівозміни: кукурудзи, ячменю, пелюшко-вівса і пшениці озимої при зменшенні витрат на придбання та внесення мінеральних добрив. Висновки. За органічної системи удобрення, яка включає внесення гною, соломи зернових культур та сидератів, у ґрунті проходять мікробіологічні процеси значно інтенсивніше у порівнянні з мінеральною й органо-мінеральною системами, що забезпечує позитивний баланс гумусу в ґрунті і високі показники врожайності при зменшенні витрат на придбання та внесення мінеральних добрив.
Introduction. The biological activity of the soil is an important component of its fertility and determines the leve l and quality of the yielding capacity. It is formed by the available in the soil number and biomass of microorganisms of different ecological and trophic groups. Due to the decline in agroecological farming it is important to study the objective conditions for alternative agriculture. The aim of the research — to study the effect of organic, organic and mineral fertilizers on biological activity of the soil in short crop rotation. Methodology. The experiment was launched in 2005 in the research field of Polissya Institute of Agriculture, located in village Grozyno, Korosten district, Zhytomyr oblast, on sod-podzolic sandy soil. The experiment studied the effect of five variants of fertilization on soil biological activity. The findings of the investigation. According to the amount of released carbon dioxide, the decomposition of flax tissue and soil biota — earthworms, the intensity of microbiological processes in the soil in organic cultivation systems with the introduction of litter manure, cereals straw and green material (green manure) as compared to mineral and organomineral system, identified the positive balance of humus in the soil (1.1 t/ha) and higher yielding capacity of crop rotation: corn, barley, oats, and winter wheat while reducing acquisition costs for fertilizers as well as their application. Conclusion. The organic fertilizing system that includes manure, straw and green manure crops triggers more intense microbiological processes in soil as compared with mineral and organic-mineral systems. The organic fertilizing system provides a positive balance of humus in the soil and high yields while reducing acquisition costs and applying mineral fertilizers.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3719
ISSN: 2219-2905
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
IshP_2015_8_15-20.pdf369,11 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ