DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра вищої та прикладної математики >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3741

Название: Комп’ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів
Другие названия: Computer-oriented methodical teaching higher mathematics students of economic specialties colleges
Авторы: Корнійчук, О. Е.
Korniychuk, O.
Ключевые слова: комп’ютерно орієнтоване навчання
computer-oriented training
технології навчання
technology of training
методична система
methodical system
мотивація вивчення
motivation of studying
компетентність
competence
елективний курс
elective course
математичне моделювання
mathematical modeling
економіко-математичні методи
economic-mathematical methods
Дата публикации: 2010
Издатель: Національний педадогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Библиографическое описание: Корнійчук О. Е. Комп’ютерно орієнтована методична система навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)» / О. Е. Корнійчук. – К., 2010. – 21 с.
Аннотация: У дисертації обґрунтовано необхідність створення методичної системи навчання вищої математики у коледжах, що здійснюють підготовку спеціалістів економічного напряму. Запропоновано модифікацію структури методичної системи навчання, центральною компонентою якої виступає мотивація вивчення студентами певної дисципліни. Визначено доцільність використання окремих елементів математичної економіки та теорії і практики фінансових розрахунків у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей коледжів. Розроблено компоненти комп’ютерно орієнтованої методичної системи навчання вищої математики, які сприяють підвищенню рівня математичної підготовки та формуванню професійних компетентностей майбутніх економістів, забезпечують інтенсифікацію навчального процесу та спрямовані на зростання ролі самостійної й індивідуальної роботи.
In the thesis the necessity of a methodical study of higher mathematics in colleges, which train specialists economic direction. A modification of the structure of methodical teaching, a central component of which acts motivated students studying certain subjects. Determined the expediency of using some elements of mathematical economics and the theory and practice of payments in the process of learning higher mathematics college students of economic specialties. A computer-oriented components of methodical teaching of Mathematics, which promote the level of mathematical training and professional competence of future economists provide the intensification of educational process and aimed at the growing role of independent and individual work.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3741
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
aref_korn_2010.pdf284,41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ