DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра суспільних наук >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3743

Название: Екологічна проблематика у православ'ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз
Другие названия: Environmental range of problems in orthodoxy: philosophical and religious analysis
Авторы: Мельничук, В. В.
Melnychuk, V.
Ключевые слова: православ’я
orthodoxy
екологічні проблеми
environmental issues
новий аскетизм
the new austerity
євхаристійний спосіб життя
eucharistic lifestyle
техніка
techniques
технологія
technology
еколого-етичне вчення
ecological and ethical doctrine
демографічні проблеми
demographic problems
екологічна діяльність
environmental activities
Дата публикации: 2013
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Мельничук В. В. Екологічна проблематика у православ'ї: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / В. В. Мельничук. – Житомир, 2013. – 16 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена дослідженню екологічної проблематики у православ’ї, філософсько-релігієзнавчий аналіз якої виявив особливості осмислення сутності, причин і шляхів вирішення екологічних проблем у православному богослов’ї. Визначено позицію православної церкви щодо виникнення екологічної кризи внаслідок гріховності та духовної деградації людини, зв’язок її подолання зі зміною ціннісних пріоритетів, що втілюється в концепціях "нового аскетизму" й "євхаристійного способу життя". Дисертантом з’ясовано православне розуміння впливу техніки і технологій на виникнення екологічних проблем. Автором розкрито сутність еколого-етичного вчення православної церкви, визначено особливості православної інтерпретації взаємозв’язку екологічних проблем із демографічними, зокрема в Україні. Досліджено екологічну складову соціальної діяльності православної церкви.
The thesis is devoted to the study of the environmental range of problems in Orthodoxy, philosophical and has religious analysis of which revealed features of understanding the nature, causes and solutions of environmental problems in the Orthodox theology. The position of the Orthodox Church concerning the emergence of the ecological crisis as a result of the human’s sin and spiritual degradation, the connection of its overcoming with the change of value priorities, embodied in the concepts of the "new austerity" and "eucharistic lifestyle" are exposed. The author of the thesis revealed the orthodox comprehension of the impact of techniques and technologies on the occurrence of environmental problems. The author offers the orthodox definition of environmental ethics, reveals the peculiarities of the orthodox interpretation of connections between of environmental issues and demographic ones, particularly in Ukraine. The environmental component of social Orthodox Church activity has been researched.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3743
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Melnychuk_avtoreferat.pdf195,18 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ