DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра правознавства >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3750

Название: Строки в конституційному праві України
Другие названия: Terms in constitutional law of Ukraine
Авторы: Стрільчук, В. А.
Strilchuk, V.
Ключевые слова: юридичний строк
legal term
конституційно-правовий строк
constitutional legal term
термін
interval
строк повноважень
term of authority
доцільність
appropriateness
ефективність
effectiveness
оптимальна допустимість
optimal permissibility
відповідальність
responsibility
Дата публикации: 2014
Издатель: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Библиографическое описание: Стрільчук В. А. Строки в конституційному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / В. А. Стрільчук. – К., 2014. – 20 с.
Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню строків в конституційному праві України. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції та практичні рекомендації щодо правильного розуміння, тлумачення, встановлення та застосування строків у конституційному праві України. В дисертації досліджено юридичну природу конституційно-правового строку, визначено притаманні йому ознаки, сформульовано його поняття. Здійснено комплексну класифікацію строків у конституційному праві України за різними критеріями. Враховуючи галузеву специфіку, встановлено особливості обчислення конституційно-правових строків. Визначено місце та роль строків в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано особливості встановлення та застосування конституційно-правових строків в організації та діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Досліджено особливості притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин за порушення вказаних галузевих строків.
The thesis is devoted to research of terms in constitutional law of Ukraine. The scientifically grounded propositions and practical recommendations concerning the correct understanding, interpretation, application and using of terms in constitutional law of Ukraine are made. The thesis is devoted to research of the legal nature of the legal constitutional terms, defining its inherent characteristics and concept. The complex classification of terms in constitutional law of Ukraine is made basing on different criteria. The main peculiarities of constitutional legal terms calculating are determined considering the legal branch specifics. The place and role of legal terms in the mechanism of protection of constitutional rights and freedoms of the man and the citizen is defined. The peculiarities of the establishment and use of constitutional legal terms in the organization and activity of state and local governments and their officials are analyzed. The features of bringing to responsibility for violating these terms by subjects of constitutional relations are described.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3750
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Strilchuk_2014_20.pdf519,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ