DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра геодезії та землеустрою >
Монографії, розділи монографій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3761

Название: Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток
Другие названия: Geoecological analysis: conceptual approaches, steady development
Авторы: Нестерчук, І. К.
Nesterchuk, I.
Ключевые слова: геоекологія
geoecology
конструктивна географія
structural geography
геоекологічний аналіз
geoecological analysis
ландшафтна диференціація
landscape differentiation
картосхема
chart of maps
Житомирська область
Zhytomyr region
Дата публикации: 2011
Издатель: Житомирський державний технологічний університет
Библиографическое описание: Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток : монографія / І. К. Нестерчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 312 с.
Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні засади геоекологічного аналізу. В результаті апробації методики геоекологічного аналізу визначено особливості просторової ландшафтної диференціації території Житомирської області, проведено дослідження ландшафтно-типологічної структури і ландшафтних регіональних структур, територіального прояву та інтенсивності сучасних несприятливих фізико-географічних процесів і явищ. На основі геоекологічного аналізу здійснено геоекологічне районування регіону з виділенням 10 геоекологічних мікрорайонів. Схарактеризовано стан та перспективи регіонального природокористування та обґрунтовано на основі схеми геоекологічного районування Житомирщини заходи щодо його оптимізації. Укладено серію картосхем, що відображають складові інтегрального показника геоекологічного потенціалу та коефіцієнта антропогенної перетвореності регіональних ландшафтних структур Житомирської області. Рекомендовано студентам, аспірантам географічних, природоохоронних спеціальностей та викладачам вищих навчальних закладів, працівникам сфери державного управління, усім, хто цікавиться геоекологією, конструктивною географією.
Theoretical and methodological principles of geoecological analysis are considered. As a result of approbation methodologies of geoecological analysis the feature of spatial landscape differentiation of the territory of Zhytomyr region are defined, study of landscape-typology structure and landscape regional structures, territorial display and intensity of modern unfavorable physical and geographical processes and phenomena is undertaken. On the basis of geoecological analysis the geoecological districting of region is carried out with a selection 10 geoecological microregions. State and prospects of regional using of nature are characterized, on the basis of chart of the geoecological districting of Zhytomyr region measures in relation to his optimization are reasonable. The series of charts of maps that represent the constituents of integral index of geoecological potential and coefficient of anthropogenic change of regional landscape structures of Zhytomyr region are composed. It is recommended students, graduate students of geographical, nature protection specialities and teachers of higher educational establishments, workers of sphere of state administration, all, who is interested in geoecology, structural geography.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3761
ISBN: 978-966-683-299-6
Располагается в коллекциях:Монографії, розділи монографій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Nesterchuk_Geoecological analysis.pdf33,68 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ