DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3768

Название: Теорії дослідження зайнятості в контексті поділу на основі класифікаційного підходу
Другие названия: The theories of the employment research in the comtext of distribution on the basis of the classification approach
Авторы: Волківська, А. М.
Volkivska, A. M.
Ключевые слова: зайнятість населення
employment
ринок праці
labor market
регулювання зайнятості населення
regulation of employment
регіональний ринок праці
Regional labor market
Issue Date: 2014
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Волківська А. М. Теорії дослідження зайнятості в контексті поділу на основі класифікаційного підходу [Електронний ресурс] / А. М. Волківська // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3009.
Аннотация: У статті розглянуто основні теорії дослідження зайнятості населення на основі використання методології класифікаційного підходу. Встановлено, що застосування класифікаційного підходу вимагає певної логічної послідовності та дає можливість відтворити цілісну багатоаспектну картину зайнятості як складову ринку праці; за його допомогою можна висвітлити соціально-економічне становище кожної групи на ринку праці в різних класифікаційних структурах; обрана класифікація дає змогу помітити структурні зміни щодо зайнятості, передбачити її динаміку в майбутньому періоді.
Описание: This article deals with the basic theories of the population employment research on the basis of the classification approach methods usage. It is ascertained that the usage of the classification approach requires certain logical consistency and gives an opportunity to show the whole many aspected picture of the employment as a component of labour market. With the help of this usage one can light up the social and economic position of each group at labour market in different classification structures; the chosen classification gives an opportunity to fix the structural changes of the employment and to forecast it’s dynamics in the picture period.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3768
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EE_2014_5.pdf216,41 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU