DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Екології і права >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3774

Название: Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009-2010 роках та на період до 2015 року
Другие названия: Comprehensive program of agricultural development in Zhytomyr region in 2009-2010 and until 2015
Авторы: Дейсан, М. М.
Deysan, M.
Дідківський, М. П.
Didkivskyy, M.
Данкевич, Є. М.
Dankevych, Ye.
Бабич, Л. Ф.
Babich, L.
Мінькач, В. А.
Minkach, V.
Головня, В. І.
Golovnya, V.
Славінський, В. К.
Slavinsky, V.
Вареник, С. О.
Varenyk, C.
Дідківський, В. О.
Didkivskyy, V.
Самчук, О. Г.
Samchuk, A.
Кондратюк, М. В.
Kondratyuk, M.
Ключевые слова: комплексна програма
integrated program
стратегія
strategy
сільське господарство
agriculture
рослинництво
crops
тваринництво
livestock
екологія
environment
конкурентоспроможність
competitiveness
родючість
productivity
грунт
soil
матеріально-технічна база
physical infrastructure
ефективність
efficiency
сільськогосподарські підприємства
farms
Issue Date: 2009
Издатель: Головне управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації; Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області; Інститут сільського господарства Полісся УААН; Рута
Библиографическое описание: Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009–2010 рр. та на період до 2015 р. / [М. М. Дейсан, М. П. Дідківський, Є. М. Данкевич та ін.]. – Житомир : Рута, 2009. – 304 с.
Аннотация: У комплексній програмі всебічно висвітлені природно-кліматичні, економічні, технологічні та соціальні умови ведення сільського господарства на основі аналізу сучасного стану та перспектив розвитку реформованих підприємств агропромислового комплексу Житомирської області. Наведені науково обґрунто-вані рекомендації щодо підвищення родючості ґрунтів, зростання врожайності та якості сільськогосподарської продукції, отримання сталих валових зборів основних сільськогоспо-дарських культур, інтенсивного ведення тваринництва, в т.ч. на радіоактивно забруднених територіях, зміцнення кормової бази, забезпечення переробної галузі рослинницькою та тваринницькою сировиною, подальшого розвитку матеріальнотехнічної бази агарного виробництва за використання сучасних досягнень науки і новітніх технологій та інноваційних моделей розвитку виробничої сфери. Комплексна програма розрахована на керівників, спеціалістів сільського господарства і переробних підприємств, виробничників, наукових співробітників аграрного профілю, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
In the complex program comprehensively covered climatic, economic, technological and social conditions of farming based on analysis of the current state and prospects of the reformed agricultural enterprises of Zhytomyr region. These scientifically grounded-finance recommendations for improving soil fertility, increase yields and quality of agricultural products receiving constant charges of gross fixed-governmental agricultural crops, intensive livestock, including in contaminated areas, strengthening fodder, ensuring the processing industry crop and livestock raw materials, material, technical base for further development of agrarian production by using modern science and new technologies and innovative models of production sphere. A comprehensive program is designed for managers, professionals and agricultural processing companies, producers, researchers and agricultural profile, teachers and university students.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3774
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
COMPLEX_PROGRAM.PDF1,19 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU