DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3793

Название: Альтернаріоз картоплі, прогнозування та обмеження його розвитку в умовах Полісся України
Другие названия: Potato early blight, prognostication and restriction of its development under the conditions of Ukraine’s Polissya
Авторы: Журавська, І. А.
Zhuravska, I.
Ключевые слова: картопля
potato
альтернаріоз
early blight
Полісся України
Ukraine’s Polissya
прогнозування
prognostication
обмеження розвитку
development restriction
фунгіциди
fungicides
Issue Date: 2013
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Библиографическое описание: Журавська І. А. Альтернаріоз картоплі, прогнозування та обмеження його розвитку в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.11 «Фітопатологія» / І. А. Журавська. – К., 2013. – 23 с.
Аннотация: З метою підвищення ефективності захисту картоплі від альтернаріозу в Поліссі України вирішено такі завдання: уточнення розповсюдженості та шкідливості цієї хвороби; визначення структури популяції збудника альтернаріозу картоплі в цьому регіоні; прогнозування строків сезонної появи та рівня сезонного розвитку альтернаріозу картоплі в Поліссі України; оцінка сортів картоплі на стійкість до альтернаріозу; оцінка впливу фунгіцидів на розвиток цієї хвороби; уточнення взаємовідносин збудників альтернаріозу та фітофторозу картоплі. Доведено, що прогнозування строків сезонної появи та рівня сезонного розвитку альтернаріозу картоплі є окремими і непов’язаними між собою, оскільки статистичний зв’язок між датою появи альтернаріозу та рівнем його сезонного розвитку в цьому році відсутній. Розроблено математичні моделі, які пов’язують строки сезонної появи та рівень сезонного розвитку альтернаріозу картоплі з кожним із визначених предикторів прогнозу. Запропоновано підхід до об’єднання результатів прогнозування за усіма предикторами, що дозволяє зменшувати похибку прогнозу. Методом перехресного культивування на спільному поживному середовищі встановлено, що збудники альтернаріозу та фітофторозу картоплі дистанційно пригнічують ріст один одного.
Aimed to increase the efficiency of potato protection from early blight at Ukraine’s Polissya zone the thesis solves the following problems: specification of development and disease harmful effect; determination of early blight casual organisms population structure in this region; prognostication of seasonal emergence terms and the level of potato early blight seasonal development in Ukraine’s Polissya zone; estimation of potato breeds to early blight resistance; estimation of fungicide effect on disease development; specification of early blight and phytophthora casual organisms interaction. The thesis proves that prognostication of the seasonal emergence terms and the level of average seasonal potato early blihgt development are separate, though this year there is no static relation between the term of early blight development and its seasonal emergence. Mathematic models that connect the terms of seasonal emergence and the level of early blight seasonal development have been elaborated. It also suggests the approach to create prognostication results with all predictors, that makes it possible to reduce prognostication error. With the use of cross – cultivation method at the mutual nutrient environment it has been proved that potato early blight casual organisms remotely hold dowen the development of each casual organisms.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3793
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
avtoref_Zhuravska.pdf371,55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU