DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра акушерства і хірургії >
Автореферати та дисертації >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3845

Название: Некогерентне поляризоване світло та неспецифічна стимулювальна терапія при ранах у великої рогатої худоби в умовах Полісся
Другие названия: Uncogerrent polarized light and nonspecific stimulative therapy by the wounds of cattle in condition of Polissya
Авторы: Ковальчук, Ю. В.
Kovalchuk, Yu.
Ключевые слова: рани
wounds
перебіг ранового процесу
the course of wound process
велика рогата худоба
cattle
радіонукліди
radionuclides
тканинний препарат
tissue drug
некогерентне поляризоване світло
incorregent polarized light
ксилонест
ksilonest
сироватка крові
serum of blood
проникність шкіри
skin penetrability
Дата публикации: 2006
Издатель: Білоцерківський державний аграрний університет
Библиографическое описание: Ковальчук Ю. В. Некогерентне поляризоване світло та неспецифічна стимулювальна терапія при ранах у великої рогатої худоби в умовах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.05 «Ветеринарна хірургія» / Ю. В. Ковальчук. – Біла Церква, 2006. – 23 с.
Аннотация: У дисертації наведені результати досліджень проникності шкіри і перебігу ранового процесу у великої рогатої худоби в умовах Полісся за тривалого впливу на організм низьких доз радіації і в умовно чистій зоні, а також зміни, які відбуваються у морфологічному, біохімічному та імунологічному складі крові. Запропоновані ефективні методи застосування некогерентного поляризованого світла та ксилонесту при лікуванні асептичних та інфікованих ран у великої рогатої худоби в забруднених радіонуклідами і чистих відносно радіоактивного забруднення зонах. Встановлено, що у корів і нетелей у забрудненій радіонуклідами зоні різниця між провокованою і фізіологічною проникністю шкіри нижча, ніж у чистій відносно радіоактивного забруднення зоні. Проведено порівняння перебігу ранового процесу у тварин. Встановлено, що загоювання поверхневих експериментальних ран у великої рогатої худоби з умовно чистої зони відбувається під струпом протягом 18–19-ти днів, перебіг природного ранового процесу експериментальних інфікованих ран в умовах радіаційного забруднення характеризується утворенням і наростанням інфільтраційного тканинного бар’єра з наступним формуванням струпа, щільність якого під впливом погодних умов міцніла і забезпечувала загоювання ран упродовж 24-х днів. Опромінення ран некогерентним поляризованим світлом та інфільтраційна блокада їх 1%-ним розчином ксилонесту зумовлюють скупчення тучних клітин у стінках рани, що сприяло розсмоктуванню колагенових волокон і утворенню рубця на 12-й день перебігу ранового процесу.
In thesis the results of research of skin penetrability and course of wound process at cattle in condition of prolonged influence of small radiation doses on body and in conditionally clean zone, and the changes that occur at the morphological, biochemical and immunological content of blood are presented. The effective methods of treatment of aseptic and infective wounds at cattle in radionuclide contaminated and clean relatively of radionuclide contamination zones are proposed. It determined that difference between provoked and fisiological skin penetrability are smaller at cows and heifers in radionuclide contaminated zones than in clean relatively of radionuclide contamination zone. It carried out a comparatiom of course of wound process at animals. It determined that the healing of superficial experimental wounds at cattle from conditionally clean zone occurs by type of primary tension under the scab during 18 – 19 days. The course of natural wound process of experimental infective wounds in conditions of radioactive contamination is characterized by development and increasing of infiltrative tissue barrier with following development of scab and healing of wound occurred by the type of concentrative scarring. Irradiation of wounds by incorregent polarized light and infiltrative blockade them by 1% solution of ksilonest promote accumulation of fat cells in the walls of wounds and accumulation heparin in them. It promote development of scar with solution of collagen threads.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3845
Располагается в коллекциях:Автореферати та дисертації

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Avtoreferat_Kovalchuk_Yu_2006.PDF389,18 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ