DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
***Кафедра суспільних наук >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3894

Название: Влада і правляча еліта у літописній та літературній традиції княжої доби
Другие названия: Power and ruling elite in annalistic and literary tradition of princely epoch
Власть и правящая элита в летописной и литературной традиции княжеской эпохи.
Авторы: Мельничук, І. А.
Melnichuk, I.
Мельничук, И. А.
Ключевые слова: літопис
chronicle
летопись
література
literature
литература
еліта
elite
элита
влада
power
власть
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Мельничук І. А. Влада і правляча еліта у літописній та літературній традиції княжої доби / І. А. Мельничук. ‒ Житомир : ЖНАЕУ, 2016. ‒ 93 с.
Аннотация: У книзі доктора історичних наук Ігоря Анатолійовича Мельничука подано науково-методичний аналіз змісту і призначення влади і правлячої еліти у розумінні авторів літописних і літературних текстів Княжої доби (ІХ – початку ХІV ст.). Використані найбільш значущі і відомі з історико-політичної точки зору пам’ятки давноруської писемності. Подані методичні рекомендації до самостійного опрацювання першоджерел та підготовки семінарських занять з предметів гуманітарного циклу. Видання стане у нагоді фахівцям з історії руського середньовіччя, викладачам предметів «Історія України», «Політологія», «Філософія», «Соціологія», «Історія держави і права», а також студентам, що вивчають ці дисципліни у ВНЗ.
Posted scientific and methodical analysis of the content and purpose and power of the ruling elite in the understanding of the authors of chronicles and literary texts princely era (IX - beginning of XIV c.). Use the most important and well-known with the historical and political point of view of the monuments of ancient literature. Added guidelines for independent work with primary sources and training seminars on the subjects of a humanitarian cycle.
Подан научно-методический анализ содержания и назначения власти и правящей элиты в понимании авторов летописных и литературных текстов Княжеской эпохи (IX - начала XIV в.). Использованы наиболее значимые и известные с историко-политической точки зрения памятники древнерусских письменности. Добавлены методические рекомендации к самостоятельной работе с первоисточниками и подготовке семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3894
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Melnichuk_I_Power_and_ruling_elite.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University