DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра машиновикористання та сервісу технологічних систем >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3922

Название: Технологія виробництва продукції рослинництва. Частина 1
Другие названия: The technology of crop production. Part 1
Технология производства продукции растениеводства. Часть 1
Авторы: Мельник, C. І.
Melnik, S.
Мельник, С. И.
Муляр, О. Д.
Mulyar, O.
Муляр, А. Д.
Кочубей, М. Й.
Kochubey, M.
Кочубей, М. И.
Іванцов, П. Д.
Ivantsov, P.
Иванцов, П. Д.
Ключевые слова: агротехнічні вимоги
agro-technical requirements
агротехнические требования
показники якості
quality
показатели качества
технологія
technology
технология
рослина
plant
растение
Issue Date: 2010
Издатель: Аграрна освіта
Библиографическое описание: Технологія виробництва продукції рослинництва. Ч. 1 : навч. посіб. / C. І. Мельник, О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов. − К. : Аграрна освіта, 2010. – 282 с.
Аннотация: У першій частині навчального посібника «Технологія виробництва продукції рослинництва» наведено основні відомості про біологічні особливості сільськогосподарських культур, ґрунти як засіб сільськогосподарського виробництва та їх агровиробничі характеристики, прийоми, способи і системи застосування добрив, обробітку і меліорації ґрунту, інтегровану систему захисту рослин, принципи ведення насінництва. Особливе місце відведено заходам, спрямованим на охорону навколишнього середовища, захист ґрунтів від ерозії, підвищення ефективності використання меліорованих земель. Цей навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації інженерних та економічних спеціальностей та фахівців аграрного виробництва.
The basic data on biological features of crops, soil as a means agricultural and agroindustrial their characteristics, techniques, methods and systems, the use of fertilizers and soil reclamation soil, integrated plant protection, principles of seed. Particular attention is paid to measures aimed at protecting environment, protecting soil from erosion, increasing efficient use of reclaimed land.
В первой части учебного пособия «Технологія виробництва продукції рослинництва» приведены основные сведения о биологических особенности сельскохозяйственных культур, почвы как средство сельскохозяйственного производства и их агропроизводственные характеристики, приемы, способы и системы применения удобрений, обработки и мелиорации почвы, интегрированную систему защиты растений, принципы ведения семеноводства. Особое место отведено мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, защита почв от эрозии, повышения эффективности использования мелиорированных земель.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3922
ISBN: 978-966-7906-89-4
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TVPR_1_2010.pdf16,4 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU