DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра процесів, машин і обладнання в агроінженерії >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3974

Название: Сепаратор вібровідцентровий
Другие названия: Vibrocentrifugal separator
Cепаратор виброцентробежный
Авторы: Дерев'янко, Д. А.
Derevianko, D.
Деревянко, Д. А.
Грабар, І. Г.
Grabar, I.
Грабар, И. Г.
Синявська, А. І.
Syniavska, А.
Синявская, А. И.
Ключевые слова: сепаратор вібровідцентровий
vibrocentrifugal separatorI
сепаратор виброцентробежный
пневматична віялка
pneumatic winnower
пневматическая веялка
решітний барабан
sieve drum
решетчатый барабан
Issue Date: 26-Dec-2011
Издатель: Державна служба інтелектуальної власності України
Библиографическое описание: Пат. 66218 Україна, МПК B07B 9/00. Сепаратор вібровідцентровий / Дерев'янко Д. А., Грабар І. Г., Синявська А. І. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № u201107525 ; заявл. 14.06.2011 ; дата публікації 26.12.2011, Бюл. № 24.
Аннотация: 1. Сепаратор вібровідцентровий, що містить пневматичну віялку для видалення легких домішок з повітропроводом для видалення останніх і розкидачем віялки, вторинний розкидач, три циліндричних решітних барабани однакового діаметра для сепарації зерна, встановлені один над одним, привід розкидачів і вертикального вібраційного руху решітних барабанів і лотки системи видалення розділених фракцій, який відрізняється тим, що кожний циліндричний решітний барабан оснащений вловлювачем-розкидачем сепарованого зерна, причому нижній циліндричний решітний барабан оснащений подвійним вловлювачем-розкидачем сепарованого зерна, а верхній циліндричний решітний барабан виконаний з можливістю демонтажу вловлювача-розкидача сепарованого зерна за потреби застосування сепаратора як калібрувальника. 2. Сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що кожен вловлювач-розкидач сепарованого зерна виконаний у вигляді гумових секторів.
A vibrocentrifugal separator comprises a pneumatic winnower to remove light impurities with an air duct to remove the latter and a spreader of winnower, a secondary spreader, three cylindrical sieve drums of the same diameter for grain separation, a drive of spreaders and vertical vibratory motion of sieve drums and trays of a system for removal of separated fractions. Each cylindrical sieve drum is equipped with a catcher-spreader of separated grain. The lower cylindrical sieve drum is equipped with a double catcher-spreader of separated grain. The upper cylindrical sieve drum is made with possibility of dismantling the catcher-spreader of grain in case of need of use the separator as a calibrator.
Сепаратор виброцентробежный содержит пневматическую веялку для удаления легких примесей с воздуховодом для удаления последних и разбрасывателем веялки, вторичный разбрасыватель, три цилиндрических решетных барабана одинакового диаметра для сепарации зерна, привод разбрасывателей и вертикального вибрационного движения решетных барабанов и лотки системы удаления разделенных фракций. Каждый цилиндрический решетчатый барабан оснащен уловителем-разбрасывателем сепарированного зерна. Нижний цилиндрический решетчатый барабан оснащен двойным уловителем-разбрасывателем сепарированного зерна. Верхний цилиндрический решетчатый барабан выполнен с возможностью демонтажа уловителя-разбрасывателя сепарированного зерна при необходимости применения сепаратора в качестве калибровщика.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3974
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
66218-uapatents.pdf265,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU