DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4071

Название: Класифікація та оцінювання ризиків діяльності суб’єктів господарювання за матеріалами аудиту
Другие названия: Classification and risk assessment of entities under audit materials
Классификация и оценки рисков деятельности субъектов хозяйствования по материалам аудита
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, Т.
Камінська, М. Б.
Kaminska, М.
Каминская, М. Б.
Ключевые слова: аудит
audit
ризики
risks
риск
класифікація
classification
класификация
Issue Date: 2012
Издатель: Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН; Тайп
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Класифікація та оцінювання ризиків діяльності суб’єктів господарювання за матеріалами аудиту / Т. С. Гайдучок, М. Б. Камінська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8 (34). – С. 278–281.
Аннотация: У статті досліджено теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «ризик» у системі економічних відносин суб’єктів господарювання. Розглянуто основні ознаки класифікації і оцінювання ризику за матеріалами проведеного аудиту. Система ринкових відносин об’єктивно зумовлює існування ризику в усіх сферах господарської діяльності. Ринкове середовище вносить в діяльність суб’єктів господарювання елементи невизначеності і поширює «асортимент» ризикових ситуацій, які виникають при конкретних умовах та обставинах. Щоб вижити за цих складних умов підприємству необхідно приймати нетрадиційні та сміливі рішення, але це теж підвищує ступінь економічного ризику. При означених обставинах підприємству потрібно не уникати ризику, а вміти правильно оцінювати його ступінь і безпосередньо управляти ним з метою обмеження.
In the article the theoretical approaches to understanding the essence of the concept of "risk" in the economic relations entities. The main features of the classification and risk assessment based on the materials of the audit.
В статье исследованы теоретические подходы к пониманию сущности понятия «риск» в системе экономических отношений субъектов хозяйствования. Рассмотрены основные признаки классификации и оценки риска по материалам проведенного аудита.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4071
ISSN: 2309-1533
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IE_2012_8_278-281.pdf106,18 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2021 Polissia University