DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4074

Название: Оцінка біологічних активів відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Другие названия: Оценка биологических активов в соответствии с П(С)БУ 30 «Биологические активы»
Evaluation of biological assets under P(S) 30 «Biological assets»
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: оцінка
оценка
rating
біологічні активи
биологические активы
biological assets
облік
учет
accounting
Issue Date: 2007
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Оцінка біологічних активів відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Т. С. Гайдучок // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Економіка та менеджмент. – 2007. – № 4-5. – С. 275–278.
Аннотация: Проаналізовано методологічні підходи щодо оцінки біологічних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Обгрунтовано їх проблемні питання в частині практичного застосування. Процес інтеграції економіки країни у світовий економічний простір обумовлює необхідність подальшого удосконалення методології бухгалтерського обл|ку з метою створення належного інформаційного забезпечення, яке б відповідало потребам ринкової економіки. Тому процес адаптації нормативно-правового регулювання в сфері бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності має охоплювати всі сфери економічної діяльності. Запровадження з 1.01.2007 року Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» (далі - П(С)БО 30) передбачає не тільки перехід до прийнятого у міжнародних стандартах підходу до обліку сільськогосподарської діяльності, але й максимальне врахування особливостей аграрного виробництва з.одночасним спрощенням методології ведення бухгалтерського обліку.
Проанализированы методологические подходы к оценке биологических активов в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 30 «Биологические активы». Обоснованно их проблемные вопросы в части практического применения.
Analyzed the methodological approaches to assess biological assets under Regulations (standard) accounting 30 "Biological assets". Grounded their issues in terms of practical application.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4074
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSNAU_2007_4-5_275-278.pdf57,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU