DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4078

Название: Облік розрахунків з оплати праці в умовах використання інформаційних технологій
Другие названия: The payments of wages in the use of information technology
Учет расчетов по оплате труда в условиях использования информационных технологий
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: облік розрахунків
the payments
учет расчетов
оплата праці
pay
оплата труда
інформаційні технології
іnformation technology
информационные технологии
Issue Date: 2013
Издатель: Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Облік розрахунків з оплати праці в умовах використання інформаційних технологій / Т. С. Гайдучок // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : зб. тез доповідей міжнар. наук.-прак. конф., 16–18 трав. 2013 р. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 70–72.
Аннотация: Досліджуються питання організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці в умовах використання інформаційних технологій. Намічено шляхи покращення інноваційних технологій в процесі обліку розрахунків з оплати праці. Становлення сучасної ринкової економіки характеризується переходом до нової економічної моделі, значне місце в якій займають інформаційні технології, засновані на комунікаційних засобах та засобах обробки і збереження інформації. Створення та використання комп‘ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації.
The problems of accounting calculation of wages in the use of information technology. The ways to improve innovative technologies in the calculation of payments to pay.
Исследуются вопросы организации бухгалтерского учета расчетов по оплате труда в условиях использования информационных технологий. Намечены пути улучшения инновационных технологий в процессе учета расчетов по оплате труда.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4078
ISBN: 978-966-491-479-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zbirnyk_tez_SIBS_70-72.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU