DSpace Регистрация
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інженерії та енергетики >
Кафедра вищої та прикладної математики >
Статті >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4151

Название: Формування професійного інтелекту в процесі моделювання систем штучного інтелекту
Другие названия: Formation professional intellect in the process modeling of systems artificial intellect
Формирование профессионального интеллекта в процессе моделирования систем искусственного интеллекта
Авторы: Корнійчук, О. Е.
Korniichuk, O.
Корнейчук, Е. Э.
Ключевые слова: інтелектуальна система
smart system
интеллектуальная система
безперервне навчання
continuous learning
непрерывное обучение
тренінг
training
професійний інтелект
professional intelligence
профессиональный интеллект
штучний інтелект
artifi cial intellect
искусственный интеллект
Дата публикации: 2014
Издатель: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Библиографическое описание: Корнійчук О. Е. Формування професійного інтелекту в процесі моделювання систем штучного інтелекту / О. Е. Корнійчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. Педадогічна. – 2014. – Вип. 20. – С. 90–93.
Аннотация: У статті розкривається впровадження у практику роботи таких освітніх тенденцій, як інтеграція навчальних дисциплін, використання інфокомунікаційних технологій та різноманітних тренінгових заходів на основі створення відповідних програмних продуктів. Запропоновано методику подання елементарних принципів побудови інтелектуальної системи навчання на заняттях з «Інформатики та системології» для студентів інженерно-технічних та природничих спеціальностей. У доступній формі демонструється розробка програми для тестування математичних навичок студентів, на основі чого у майбутніх фахівців формується усвідомлення питань щодо моделювання знань, розуміння процесу створення та можливостей застосування технологій штучного інтелекту в дистанційній освіті, що необхідно для навчання впродовж життя та розвитку професійного інтелекту.
The article has practical introduction of educational tendencies: integration of educational disciplines, use of in formation technologies and trainings on the basis of proper program development. Has a method of elementary principles of construction of the intellectual system in the classroom «Information and systemology» for students of engineering and natural learning. Available development program is presented for testing math skills. On the basis of this program is formed such concepts: knowledge modeling, the process of creating and applying arti ficial intellect technologies in distance education. It is necessary for learning throughout life for the development of professional intellect.
В статье рассматривается внедрение в практику работы таких образовательных тенденций, как интеграция учебных дисциплин, использование информационных технологий и различных тренингов на основе разработки соответствующих программ. Представлена методика обучения элементарным принципам построения интеллектуальной системы на занятиях по «Информатике и системологии» для студентов инженерно-технических и естественных направлений подготовки. В доступной форме демонстрируется разработка программы для тестирования математических навыков студентов, в результате чего у будущих специалистов формируется понимание вопросов моделирования знаний, процесса создания и применения технологий искусственного интеллекта в дистанционном образовании, необходимого для обучения на протяжении всей жизни, для развития профессионального интеллекта.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4151
ISSN: 2307-4507
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
znpkp_ped_2014_90-94.pdf566,56 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ЖНАЭУ