DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4160

Название: Теоретико-методичні основи організації обліку та управління розрахунками з покупцями та замовниками
Другие названия: Теоретико-методические основы организации учета и управления расчетами с покупателями и заказчиками
Theoretical and methodological basis of accounting and management calculations with buyers and customers
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: облік розрахунків
учет расчетов
the payments
управління розрахунками
управление расчетами
management estimates
Issue Date: 2015
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Теоретико-методичні основи організації обліку та управління розрахунками з покупцями та замовниками / Т. С. Гайдучок // Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств : зб. тез доп. магістрів та наук. ст. викладачів кафедри бух. обліку за результатами досліджень в 2013–2014 навч. р. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 2 : Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів. – С. 55–59.
Аннотация: В статті обґрунтовано теоретико-методичні основи організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Окреслено напрями покращення облікового забезпечення. В умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати або несвоєчасної сплати рахунків збільшується, що призводить до появи дебіторської заборгованості. Вивчення обліку розрахунків з покупцями та замовниками є актуальним, тому що розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність та самостійність підприємств в прийнятті управлінських рішень, забезпечення ефективності розрахунків з дебіторами. Збільшення або зменшення дебіторської заборгованості призводить до змін фінансового стану підприємства.
В статье обоснована теоретико-методические основы организации учета расчетов с покупателями и заказчиками. Определены направления улучшения учетного обеспечения.
In the article the theoretical-methodological basis of accounting settlements with buyers and customers. Directions outlined improve your security.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4160
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OUOZRIMEZP_2015_55-59.pdf262,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU