DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4161

Название: Теоретико-методичні засади облікового забезпечення доходів від реалізації продукції в управлінні підприємством
Другие названия: Theoretical and methodological foundations account for revenue from product sales in enterprise management
Теоретико-методические основы учетного обеспечения доходов от реализации продукции в управлении предприятием
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Gayduchok, T.
Ключевые слова: доходи від реалізації
income from sales
доходы от реализации
облік
accounting
учет
управління підприємством
business management
управления предприятием
Issue Date: 2013
Издатель: Крок
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Теоретико-методичні засади облікового забезпечення доходів від реалізації продукції в управлінні підприємством / Т. С. Гайдучок // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18–19 квіт. 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 210–212.
Аннотация: Розглядаються питання облікового забезпечення доходів від реалізації продукції в умовах управління підприємством. Окреслено шляхи покращення обліку доходів від реалізації продукції. В сучасних ринкових умовах підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу, що свідчить про те, що продукція знайшла свого споживача і вона відповідає встановленим вимогам та попиту ринку. Дохід від реалізації продукції виступає основним джерелом прибутку, який повинен забезпечити розвиток підприємства, створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, допомагає переборювати наслідки економічного ризику. Однак в умовах економічної, соціальної нестабільності, політичної невизначеності отримання запланованої величини прибутку ускладнено. Це спонукає підприємства до пошуку нових моделей управління доходами, в основі яких постає питання удосконалення обліку доходів від реалізації продукції.
The problems account for revenue from sales of products in terms of management. The ways improvement of income from sales.
Рассматриваются вопросы учетного обеспечения доходов от реализации продукции в условиях управления предприятием. Определены пути улучшения учета доходов от реализации продукции.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4161
ISBN: 978-617-692-116-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zb_RM_04_2013_210-212.pdf130,5 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2017 ZNAEU